Obavijest vinogradarima o mjerama zaštite vinove loze u drugoj dekadi mjeseca svibnja

Tijekom proteklog mjeseca travnja upućene su dvije preporuke vinogradarima o potrebi provođenja preventivnih mjera zaštite vinove loze (u vrijeme bubrenja pupova – “vunsti pup”, te pojave prvih listića i početni razvoj mladica) (11.4. i 25.4. 2022.)!

U protekla dva tjedna zabilježeno je promjenljivo razdoblje: dnevne su temperature zraka posljednjih 11 dana u vinogorju raspona od 21,0° do 27,0°C ali su najniže noćne vrijednosti do prije 4 dana bile uglavnom <10°C (najčešće u rasponu od 5,7° do 9,8°C)! Kiša je posljednjih 14 dana padala u tri navrata: 26./27.4., 1./2.5., te 7./8.5. (ukupno je tih dana zabilježeno 26,2 mm (zabilježeno mjernim uređajem “iMetos” na lokalitetu Železna Gora u vinskoj sorti Rajnski rizling)! U takvim su uvjetima zabilježeni uvjeti za 2 blage i jednu umjerenu zarazu vinove loze uzročnikom crne pjegavosti (Phomopsis viticola)!

Narednih dana očekujemo porast dnevnih temperatura s vrijednosti 22° na 28°C, a tijekom narednog vikenda moguće su nove oborine!

Važno: Zbog dnevnih toplina u protekla dva tjedna u nekih su vinskih sorata zabilježeni značajni porasti mladice vinove loze, te su proteklog tjedna iznosili 10-15 cm (npr. Muškat žuti, Moslavac bijeli ili Šipon), ali kod većine vinskih sorata mladice bile veličine do 5 cm (npr. Sauvignon, Graševina, Sauvignon Cabernet, Silvanac zeleni)!

Mjereno od početka mjeseca studenog protekle 2021. zbroj prosječnih pozitivnih dnevnih temperatura dosegnuo je krajem prvog tjedna mjeseca svibnja (7.5.) iznos 1.128,7°C, a mjereno od početka ove kalendarske godine zbroj prosječnih temperatura >8°C do kraja prvog tjedna ovog mjeseca (7.5.) iznosi 211,4°C. Očekujemo da s narednim optimalnim vremenskim uvjetima (vlaga, toplina) zimska plodišta uzročnika ekonomski najštetnijih bolesti vinove loze (pepelnice – Erysiphe i plamenjače – Plasmopara) uzrokuju primarne zaraze u nezaštićenim vinogradima!

Stoga osim preventivne zaštite vinograda od crne pjegavosti (Phomopsis spp.), na nekim vinskim sortama valja započeti redovite preventivne zaštite protiv uzročnika plamenjače (Plasmopara viticola) i pepelnice (Erysiphe necator) registriranim pripravcima u našoj zemlji (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/)! Ovisno o vremenskim uvjetima i izboru fungicida za suzbijanje navedenih uzročnika bolesti razmaci tretiranja iznose u od 8 do najviše 12-14 dana.

Prema iskustvima iz ranijih sezona ako tijekom mjeseca svibnja bilježimo dugotrajno zadržavanje vlage, uz mogući pad noćnih temperature pri vrijednostima nižim od 10°C, tada raste opasnost od rane pojave plijesni (Botrytis cinerea) i/ili sušice cvata (Phoma glomerata) i/ili crne truleži grožđa (Guignardia bidwellii) (zabilježeno u više navrata na nekim sortama i lokalitetima nakon 2013. godine)!

VAŽNO: sve poljoprivredne proizvođače upućujemo na redovito praćenje Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS) pri Ministarstvu poljoprivrede (mps.hr), svakako prije primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu radi moguće promjene u registraciji (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

VAŽNO: Zbog slabije djelotvornosti nekih skupina fungicida na pepelnicu grožđa (Erysiphe) u Međimurskom vinogorju (npr. strobilurini, kinolini, triazoli) (dobiveno u poljskim mikro-pokusima na vinskoj sorti Moslavac bijeli ili Šipon tijekom sezona 2002.-2021.) preporučujemo prilikom njihova izbora dodavati manje količine sumpornih pripravaka ili organski meptil-dinokap!

Dana 29. travnja 2022. na netretiranom ili slabije zaštićenom smo trsju osjetljivih vinskih sorata (Rajnski rizling, Muškat žuti) zabilježili pojavu prvih simptoma lozine grinje šiškarice, uzročnika erinoze (Eryophies vitis). Također, u proteklom su razdoblju na nekim su vinskim sortama uočljivi i simptomi lozine grinje šiškarice uzročnika akarinoze (Calepitrimerus vitis) (npr. Moslavac bijeli ili Šipon, Sauvignon Cabernet, Silvanac zeleni, Graševina), a njihov je intenzitet i pojava značajno izražen!

Pepeljasti grožđani moljac (Lobesia botrana) je započeo letom prezimljujuće generacije u danima nakon 15. travnja o.g., a pojavu žutog grožđanog moljca (Eupoecillia ambiguella) do jučerašnjeg datuma još nismo zabilježili! Usmjereno suzbijanje njihove prezimljujuće generacije tijekom mjeseca svibnja o.g. nije potrebno provoditi!

Sredinom mjeseca svibnja o.g. očekujemo pojavu prvih simptoma od nepredvidljivog napada zelene stjenice vinove loze (Lygus spinolae) na lišću osjetljivih vinskih sorti!

U mladim nasadima sadnje 2022. godine, nakon pojave prvih listića iz cjepova preporučujemo obavljati preventivnu zaštitu protiv lozinih grinja šiškarica, uz dodatak površinskih organskih fungicida registriranih za suzbijanje crne pjegavosti (vidi ranije upute od 11.4. i 25.4. 2022.) (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/)!

U nasadima jače napadnutim lozinim grinjama moguće je koristiti folijarna gnojiva s naglašenim sadržajem amino– i huminskih kiselina. Važno: U pravilu se folijarno tretiranje vinograda (bio)gnojivima ne preporučuje istovremeno provoditi s pripravcima na osnovi teških metala, npr. Aluminij-fosetil (naročito ako su folijarna gnojiva bogata dušikom) i anorganskim spojevima, npr. sumpornim pripravcima. Također, ne miješati sumporne fungicide sa organskim meptil-dinokapom!

VAŽNO: Prve mjere usmjerene kemijske zaštite vinograda kada mladice ne prelaze 10-ak cm ne preporučujemo provoditi metodom raspršivanja, već metodom prskanja (bez zračne struje ventilatora)!

mr.sc. Milorad Šubić, dipl.inž.agr.

milorad.subic@mps.hr

 

 

Pripremi za ispis