Obavijest vinogradarima

U vinovoj lozi  čije su mladice loze veće od 4 cm  a od posljednje  zaštite je prošlo 14 dana potrebno je provesti zaštitu protiv pepelnice (Uncinula necator) i crne pjegavosti (Phomopsis viticppe).

Protiv pepelnice primijeniti: Chromosul 80, Thiovit Jet, Kalinosul 80 WG, Kossan WG, Sulfolac 80 WG, Cosavet DF, Sumpor SC-80.

Protiv crne pjegavosti (Phomopsis viticola) primijeniti jedan od fungicida: Polyram DF, Folpan 80 WDG, Delan PRO.

Poljoprivredne proizvođače upućujemo redovito praćenje Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS) pri Ministarstvu poljoprivrede, svakako prije primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu radi moguće promjene u registraciji (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

                                                                                   Vesna Bradić, dipl.inž.agr.

                                                                                   e-mail: vesna.bradic@mps.hr

Pripremi za ispis