Obavijest za voćare

U nasadima koštičavog voća lisna masa uglavnom je opala više od 70%. Vrijeme je za preventivnu  zaštitu od bolesti koštičavog voća: bakterioza (Pseudomonas syriagae), rogača šljive (Taphrina pruni), kovrčavosti lista bresaka (Taphrina deformans), šupljikavosti lista (Stigmina carpophila), palež cvijeta i grančica (Monilinia spp.) i drugih.

Zaštitu izvršiti jednim od pripravaka na osnovi bakra uz provjeru o dozvoli za pojedinu voćnu vrstu u Fitosanitarnom informacijskom sustavu.

Prije tretiranja obavezno ukloniti mumificirane plodove i bolesne i oštećene grančice.

Zaštitu izvršiti sa povećanom količinom škropiva  za mirna vremena i temperature veće od 50C.

Prije svake upotrebe pročitati upute proizvođača i primijeniti sukladno Fitosanitarnom informacijskom sustavu, ambalažu propisno zbrinuti i evidentirati prskanje.

Mara Maglić dipl.ing.

E-mail Mara.Maglic@mps.hr

Pripremi za ispis