Obavijest poljoprivrednim proizvođačima koštičavog voća i ostalog voća

U nasadima  koštičavog voća (šljive, breskve, marelice, višnje, trešnje i dr.) ovisno o lokalitetu, vrsti  došlo je do opadanja 70% listova i to je vrijeme za provođenja  zaštita nekim od  preparata na bazi bakra. Pripravke odabrati  prema dozvoli iz Fitosanirtarnog informacijskog sustava: (https://fis.mps.hr/trazilicaszb/ )

Bakarni pripravci u jesen prije svega namijenjeni su umanjivanju infektivnog potencijala bakterioza (Pseudomonas syringae i dr) i nekih  drugih bolesti kao što su: šupljikavosti lista koštičavog voća (Stigmina carpophila), paleži cvijeta i grančica (Monilinia spp.), rogača šljive (Taphrina pruni), kovrčavosti lista breskve (Taphrina deformans).

Na ostalim voćnim vrstama (lijeska, jabuka i dr.) vrijedi isto pravilo, a ovi tretmani također smanjuju mogućnosti infekcija bakteriozama, rakom kore i drugim bolestima.

Prije provođenja tretiranja bilo bi poželjno odstraniti bolesne i oštećene dijelove biljaka kao  i mumificirane plodove. Tretiranje obavljati za mirnog vremena sa većim količinama vode i uz temperature iznad 5°C.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i dozvolama prema Fitosanitarnom  informacijskom sustavu. Ambalažu SZB zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja i to prema : Pravilniku  o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida-NN 142/12 i Zakonu o održivoj uporabi pesticida-NN 14/14.

                                                                        Jadranka Berić  dipl .ing. zaštite bilja
E-mail: Jadranka.Beric@mps.hr

 

 

Pripremi za ispis