Održana demonstracija uzorkovanja tla u Jelisavcu

Demonstracijska aktivnost – Poljoprivreda, okoliš i klimatske promjene 2021. – Prikaz dijagnostike svojstava tla i pravilno uzorkovanje za agrokemijsku analizu u primjeni ekoloških gnojiva u višegodišnjim nasadima – JELISAVAC

Dana 13. rujna 2021. godine u okviru M01 Programa ruralnog razvoja, podmjere 1.2. na području Osječko-baranjske županije u Našicama na OPG Kadić Đuro održana je demonstracijska aktivnost – Prikaz svojstava tla i pravilno uzorkovanje za agrokemijsku analizu u primjeni ekoloških gnojiva u višegodišnjim nasadima.

Na početku demonstracijske aktivnosti sve prisutne pozdravili su službenici Ministarstva poljoprivrede, Uprave za stručnu podršku razvoju poljoprivrede i ribarstva, Službe za stručnu podršku područne jedinice Osijek te nositelj OPG-a u čijem voćnjaku je u tijeku i berba šljiva.

 

Uvodno je pojašnjena zakonska obveza praćenja stanja poljoprivrednog zemljišta kroz ispitivanje plodnosti tla; od uzimanja uzorka, agrokemijske analize tla na svim površinama upisanim u ARKOD jednakim i većim od 1 ha, određivanja mehaničkog sastava, tumačenja dobivenih rezultata do obveza vođenja evidencije o primjeni mineralnih i organskih gnojiva.

Budući da je zakonskim propisima dana mogućnost uzimanja uzoraka tla i korisnicima (posjednicima) poljoprivrednog zemljišta koji su u obvezi završiti izobrazbu o uzimanju uzoraka tla, ova demonstracijska aktivnost predstavljala je i praktičnu edukaciju u voćnjaku koja je uvijek rado prihvaćena od strane poljoprivrednika.

Za potrebe ispitivanja plodnosti tla u višegodišnjim nasadima uzorci tla se uzimaju na na dubini od 0 do 30 i 30 do 60 cm, a prosječan uzorak tla čine više pojedinačnih uboda sondom (20-25).

Tijekom ove demonstracijske aktivnosti korišten je ergonomski set sondi u vlasništvu Ministarstva poljoprivrede, sa svrdlom Edelman kombiniranog tipa koje je prilagođeno uvjetima u tlu, stanju vlažnosti i teksturnom sastavu.

Ergonomski set sondi

 

Osim praktične primjene uzorkovanja za potrebe agrokemijske analize tla i preporuke gnojidbe, kroz ovu demonstracijsku aktivnost dodatno je istaknuta važnost odabira proizvodne parcele kod podizanje višegodišnjeg nasada, poznavanju njegovih morfoloških i fizikalnih svojstava s ciljem adekvatne pripreme tla za sadnju. Korisnici su upućeni na dostupne digitalne karte ARKOD preglednika i GEOPORTAL-a gdje se uz ortofoto karte mogu vidjeti i precizne topografske karte s visinskom predodžbom terena koje će poslužiti u pripremi plana sondiranja, boljem razumijevanju podpovršinskih uvjeta u tlu na dubini do matičnog supstrata.

 

Nakon pregleda digitalnih karata i prethodnih agrokemijskih analiza tla koje su provedene u ovom voćnjaku prethodnih godina, demonstrirano je sondiranje do dubine od 200 cm, dijagnosticiran je tip tla iz sondažnih bušotina, opisana su fizikalna svojstva tla (tekstura, struktura, promjene boja uslijed određenih oksidacijsko-redukcijskih procesa u tlu, vodozračni odnosi), prisutnost sekundarnih tvorevina u tlu, dubina kolebanja i zadržavanja podzemne vode te prisutnost karbonata.

Tijekom sondiranja uključili su se i poljoprivredni proizvođači s brojnim pitanjima na koja su odgovarali službenici Ministarstva poljoprivrede budući da su tla na ovom području teksturno teža sa značajnim udjelom praha i gline, slabije humozna i slabo drenirana sa stalnom potrebom poboljšavanja i održavanja vodozračnih odnosa.

S tim u vezi, prezentirana je i operacija unutar M10 – Poljoprivreda, okoliš i klimatske promjene – M10.1.15. Primjena ekoloških gnojiva u višegodišnjim nasadima od strane službenika Ministarstva poljoprivrede, uvjeti prihvatljivosti i obveze jer se u na ovom području još uvijek nedovoljno koristi. Naglašena je važnost kontinuiranog unosa organske tvari, očuvanja i podizanja biogenosti tla s ciljem održivog gospodarenja proizvodnim resursima.

Na kraju demonstracijske aktivnosti pregledano je i stanje nasada sa stajališta biljnog zdravstva, povela se rasprava o ciljanoj primjeni određenih preparata sredstava za zaštitu bilja u ovoj vegetacijskoj sezoni i dane preporuke zaštite za neredni period.

Pripremili:

Snježana Numanović, dipl. ing. agr., viša stručna savjetnica

mr. sc. Branka Grahovac, viša stručna savjetnica

mr. sc. Ivica Lovrinčević, voditelj Službe

Fotografije: dr. sc. Tihomir Validžić i Darko Kulej, dipl. ing. agr. viši stručni savjetnici

Pripremi za ispis