Obavijest poljoprivrednicima – primjena totalnih herbicida nakon žetve žitarica

Nakon žetve žitarica za suzbijanje korova koji počinju intenzivno rasti na strništima mogu se primijeniti totalni herbicidi –  neselektivni sistemični herbicidi koji kod korovnih biljaka uništavaju nadzemni i podzemni dio i sprečavaju daljnje vegetativno širenje višegodišnjih korova.

Za ove namjene koriste se herbicidi na osnovi aktivne tvari glifosata:

CATAMARAN 360 – primjena u količini 1,5-4,0 l/ha (viša doza za višegodišnje korove),  najmanje 5 dana prije obrade tla

CIDOKOR MAX – primjena u količini 2,25-4,5 l/ha

CIDOKOR PLUS – primjena u količini 1,4-8,0 l/ha, najkasnije 5 dana prije obrade tla

ROUNDUP BIACTIVE – 1,5-7,0 l/ha, najkasnije 5 dana prije obrade tla

ROUNDUP RAPID – 1,2-6,4 l/ha, najkasnije 5 dana prije obrade tla

TOTAL TF – 1,5-7,0 l/ha, najkasnije 5 dana prije obrade tla

TOTAL UP – 2,0-6,0 l/ha na iznikle korove

GLYPHOGAN – 1,5-2,0 l/ha -nakon žetve ili prije pripreme tla za sjetvu/sadnju usjeva. Površine na kojima je primijenjeno sredstvo ne smiju se obrađivati najmanje 7 dana nakon suzbijanja jednogodišnjih, odnosno najmanje 14 dana nakon suzbijanja višegodišnjih korova.

COSMIC – 2-10 l/ha,  ne obrađivati tretiranu površinu tri do četiri tjedna nakon primjene.

OURAGAN SYSTEM  4 – 2,0-8,0 l/ha

SATELITE – 1,5-7,0 l/ha

BOOM EFFECT, GLIFOKOR 360 TF, HERKULES – 2,0-9,0 l/ha

 

Preparati se mogu  koristiti i za totalno suzbijanje korova na nepoljoprivrednim površinama.

Herbicide primijeniti prema preporukama proizvođača.

 

dr.sc. Mirna Ceranić
e-mail. Mirna.Ceranic@mps.hr

Pripremi za ispis