Obavijest vlasnicima plantažnih nasada lijeske o završnim mjerama zaštite

Tijekom mjeseca svibnja upućene je jedna (12.5), a tijekom proteklog mjeseca lipnja o.g. dvije preporuke (2.6. i 23.6.) tržnim proizvođačima lijeske o potrebi provođenja usmjerenih mjera zaštite od uzročnika bolesti i štetnih organizama!

Tablica 1. Neki mjerni podatci bitni za razvoj neželjenih organizama lijeske u prvoj polovici srpnja 2021. godine na nekim mjernim lokalitetima u zapadnom, središnjem i istočnom Međimurju:

Mjerni lokalitet Ukupno oborina (mm) Vlaženje lišća (min) Vlažnost zraka % Prosječna temperatura zraka
Železna Gora 35,6 mm 2.755 minuta 71,08 % 22,14°C
Belica 35,0 mm 3.030 minuta 75,12 % 22,46°C
Mursko Središće 37,6 mm 6.170 minuta 77,86 % 22,14°C
Novakovec 23,4 mm 3.835 minuta 77,53 % 22,12°C
Kotoriba 8,0 mm 3.765 minuta 71,00 % 23,20°C
Donja Dubrava 11,2 mm 4.365 minuta 68,92 % 23,89°C

U višegodišnjim prosjecima tijekom mjeseca srpnja u Međimurju očekujemo 67,2 mm oborina uz prosječnu mjesečnu temperaturu zraka 20,8°C!

Srpanj je u višegodišnjim prosjecima najtoplije razdoblje u godini na području Međimurja, a vrijeme je u prvoj polovici ovog mjeseca sukladno očekivanjima: stabilno i vrlo vruće, te smo u središnjim i zapadnim dijelovima Županije u tri navrata bilježili i ljetne oborine (1., 5. i 11.7. 2021.)! Lokalno je u središnjem dijelu Međimurja nešto oborina padalo i prije dva dana (npr. Belica 5,6 mm)! Najviše su dnevne temperature zraka u proteklih 14 dana najčešće bile u rasponu 25,6-35,6°C, a narednih tri dana ne bi trebale biti veće od 29°C! Osvježenje s mogućim oborinama s nešto manje vrućim danima očekujemo narednog vikenda (16.-17.7. 2021.)! Pritom je vrlo sparno, uz prosječne dnevne vrijednosti relativne vlažnosti zraka tijekom istog razdoblja uz riječne doline u rasponu od 63,4-88,7 %. Uz riječne su doline gotovo svakodnevne srpanjske jutarnje rose, pa vlaženje biljaka pritom traje barem 170-745 minuta (vidi Tablicu 1.)!

VAŽNO: Na netretiranim smo stablima lijeske u središnjem dijelu Županije tijekom posljednjih oborina s jačim vjetrom (11.7. 2021.) zabilježili početno otpadanje plodova lijeske napadnutih štetnicima (fitofagne stjenice i ljeskotoč) (Gonocerus, Palomena, Dolycoris, Cucurlio) i naknadno zaražene različitim uzročnicima truleži (Monilinia, Botrytis, Fusarium, Nematospora, Botryosphaeria)!

Sredinom mjeseca srpnja završavamo mjerama usmjerene zaštite protiv najvažnijeg tehnološkog štetnika: ljeskotoča iz skupine štetnih pipa (uzročnik “crvljivosti” plodova) (Cucurlio nucum). Smatra se da su izravni gubici od ishrane ličinki jezgrom lješnjaka manje od posrednih šteta koje nastaju zbog naknadnog razvoja uzročnika truleži plodova. Ubodna mjesta na plodovima lijeske ulazno su mjesto za infekcije različitim gljivičnim bolestima, posebno ako tijekom ljetnog razdoblja bilježimo kišno razdoblje (Monilinia, Botrytis, Fusarium, Nematospora, Botryosphaeria)! U takvim je uvjetima zabilježeno propadanje više od 50 % uroda lijeske zbog razvoja truleži plodova. Za suzbijanje ove skupine bolesti preporučujemo tijekom lipnja nastaviti primjenu dopuštenih fungicida (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/). Moguće je u završnim aplikacijama u nasadima lijeske koristiti i mikro-biološke pripravke (npr. koji sadrže Bacillus subtilis, Pythium oligrandum i sl.)! Istovremeno se poduzimaju i završne mjere suzbijanja ljeskotoča (Cucurlio nucum),  primjenom dopuštenih insekticida za suzbijanje ovog nametnika u lijeskama (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/). Važno je štetnu vrstu ljeskotoč suzbijati preventivno u više navrata u kritičnom razdoblju (od sredine ili kraja svibnja do sredine srpnja), a prije zabilježenih ekonomskih šteta.

Također, zadnjih godina u voćarstvu, pa tako i u nasadima lijeske, bilježimo rast populacije nekih fitofagnih vrsta stjenica (npr. Gonocerus, Palomena, Dolycoris). Stjenice sišu biljne sokove, u staničje slinom ispuštaju toksine i onemogućavaju normalan razvoj plodova, a naknadno se na plodovima lijeske oštećenim stjenicama također razvija trulež (npr. Nematospora). Stoga u mjerama zaštite lijeske u kritičnom razdoblju biramo insekticide koji pored suzbijanja ljeskotoča, posredno umanjuju i štetnost stjenica. U ekološkoj proizvodnji lijeske dopuštenje za primjenu imaju botanički (biljni) pripravci (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

VAŽNO: sve poljoprivredne proizvođače upućujemo na redovito praćenje Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS) pri Ministarstvu poljoprivrede (mps.hr), svakako prije primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu radi moguće promjene u registraciji (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

mr.sc. Milorad Šubić, dipl.inž.agr.

milorad.subic@mps.hr

 

Pripremi za ispis