Obavijest vinogradarima

Od posljednje preporučene zaštite vinove loze proteklo je 10 dana, a u tom smo periodu zabilježili vrlo toplo i sparno vrijeme s rijetkim pljuskovima lokalnog karaktera.

Vruće i sparno vrijeme pogoduje razvoju pepelnice te su u pojedinim vinogradima vidljivi simptomi bolesti na bobama. Za zaštitu od pepelnice (Erysiphe necator) mogu se koristiti fungicidi kao što su Luna Expirience , Sercadis, Dynali, Nativo 75 WG, Mystic EC, Vivando, Talendo, Talendo extra, Stroby WG, Folicur EW 250, Topas 100 EC,  Indar 5 EW, Domark 40 ME i sl.

Zbog moguće pojave  rezistentnosti potrebno je provoditi “antirezistentnu strategiju” pri čemu tijekom sezone treba izmjenjivati fungicide iz  različitih kemijskih skupina, a rizične djelatne tvari koristiti u kombinaciji s površinskim fungicidima (npr. sumpornim pripravcima).

Ukoliko se koriste pripravci na osnovi sumpora, važno je znati da oni pri temperaturi zraka iznad 25˚C mogu uzrokovati fitotoksične promjene.

U vinogradima s vidljivim simptomima zaraze smanjite razmak između tretiranja na 7 dana.

U proteklom razdoblju nije zabilježeno jače sekundarno širenje plamenjače vinove loze. Za preventivnu zaštitu u narednom razdoblju se uz fungicide iz prijašnjih preporuka mogu koristiti  organski površinski fungicidi na bazi mankozeba te kombinirani pripravci koji sadrže bakar.

Početkom mjeseca srpnja započeo je let druge generacije pepeljastog grožđanog moljca (Lobesia botrana), a ovogodišnji ulovi na feromonskim klopkama su dosta visoki. Vinogradarima preporučamo da obave suzbijanje insekticidima: Laser KS, Avaunt 15 SC, Coragen SC, Affirm , Decis 2,5 EC,  Cythrin Max, Sumialfa 5 FLili Direkt.

Od početka srpnja u vinogradima su dobro vidljivi simptomi zlatne žutice vinove loze, a tijekom proteklog tjedna bilježimo i ulove odraslih oblika američkog cvrčka na žutim ljepljivim pločama. Podsjećamo vinogradare da uklanjaju zaražene trsove iz svojih vinograda te da uz pomoć žutih ljepljivih ploča prate populaciju američkog cvrčka u svom vinogradu. Ako se tijekom srpnja na žutim pločama utvrdi prisutnost odraslih oblika američkog cvrčka, tada je potrebno krajem srpnja obaviti korektivno tretiranje!

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom.

Primjenu sredstava za zaštitu bilja mogu obavljati samo osobe s položenim ispitom o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida, za aplikaciju se smiju koristiti samo pregledani uređaji za primjenu pesticida.  Ambalažu sredstava za zaštitu bilja potrebno je zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

 

 mr.sc. Željkica Oštrkapa-Međurečan

E-mail: zeljkica.medurecan@mps.hr

Pripremi za ispis