Obavijest maslinarima

Obilaskom terena zabilježene su značajnije razlike u općem stanju maslinika i plodova na području županije ovisno o starosti maslina, tipu tla i količini oborina u prethodnom razdoblju.

Na dijelu lokaliteta, vidljivo je smežuravanje plodova te je potrebno provesti folijarni tretman biostimulatorima maslinika radi poboljšanja stanja maslina i očuvanja plodova.

Visoke temperature utječu i na populaciju maslinine muhe pa na opažačkih lokalitetima Splitsko-dalmatinske županije bilježimo slabu do srednju populaciju prve generacije masline muhe (Bactrocera oleae). Veću brojnost nalazimo u maslinicima na dubljem tlu, u maslinicima koji se navodnjavaju ili su u blizini voda.

Zbog raznovrsnosti terena i postojanja mikrolokaliteta u kojim brojnost može odstupati od praćenih lokaliteta savjetujemo maslinarima da prate populaciju maslinine muhe žutim ljepljivim pločama (prag štetnosti  2  muhe po žutoj ljepljivoj ploči/tjedno).

U maslinicima u kojima štetnik prijeđe prag štetnosti preporučujemo primjenu metode zatrovanih mamaca kojom suzbijamo odrasli oblik maslinine muhe.

Kao gotovi mamac može se koristiti ekološki prihvatljivi pripravak Success bait (spinosad sa atraktantom). Uz mamce može se također  primijeniti kaolinska glina koja stvara fizičku barijeru na plodovima kojom se smanjuje negativni utjecaj visokih temperatura na plod a ujedno služi kao prepreka za aktivnost maslinine muhe.

Osim Success baita mogu se pripremiti mamci od Buminala i  učinkovitih insekticida dozvoljenih za suzbijanje maslinine muhe, s kojim se tretira jedna slabo rodna ili nerodna grana uz utrošak 1-2 dcl škropiva ili se pune u prikladne lovke (boce s otvorima). Tretiranje treba ponavljati svakih 10-12 dana te nadopunjavati ili mijenjati prema potrebi.

Prema Fis bazi https://fis.mps.hr/trazilicaszb/ na dan 09.07.2021. registrirana sredstva za maslininu muhu su

  • Na osnovi fosmeta( trgovački naziv Imidan 50WG)
  • Na osnovi deltrametrina*( trgovački naziv: Decis 2,5 EC, Desci 100EC, Poleci plus, Scatto, Rotor plus, Demetrina SC)
  • Na osnovi spinosada( Success bait)

Napomena: * Projektom istraživanja osjetljivosti maslinine muhe  (Bactrocera oleae) na insekticide tijekom 2018. i 2019. godine u jadranskom dijelu Hrvatske, pripravci na osnovi deltrametrina imaju dozvolu ali nemaju učinkovitost u njenom suzbijanju (https://rezistentnost-szb-hr).

Sredstava za zaštitu bilja primjenjivati u skladu s dozvolom poštujući upute, ograničenja, obavijesti i upozorenja navedenim na etiketi za uporabu.

Podaci o registriranim SZB u RH vode se u  Fitosanitarnom  informacijskom  sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: https://fis.mps.hr/trazilicaszb/).
Korisnik ne smije posjedovati, skladištiti niti primijeniti sredstva koja nisu registrirana u RH.
Profesionalni korisnici SZB su dužni voditi i čuvati evidenciju o primjeni SZB najmanje tri godine.

Silvija Marušić dipl.ing.agr.

E-pošta: silvija.marusic@mps.hr  

 

 

 

 

Pripremi za ispis