Obavijest voćarima

Nakon dužeg razdoblja bez padalina, u narednih nekoliko dana najavljeno je promjenjivo vrijeme uz mogućnost padalina. Sukladno tome preporuka je provesti preventivnu zaštitu nasada jabuke protiv krastavosti jednim od kontaktnih pripravaka kako bi se spriječilo sekundarno širenje bolesti.

Može se koristiti: Dithane M- 45MankozebPenncozeb 75 DGManfil 75 WGIndofil 80 WPStar 80 WPDelan 700 WGDelan ProMerpan 80 WDGCaption 80 WG, Kastor, Captan 80 WG i dr.

Protiv pepelnice jabuke mogu se koristiti pripravci na osnovi sumpora (ako su temperature niže od 25 °C) ili možemo koristiti pripravke: Luna experience, Domark 40 ME, Nimrod, Sercadis i dr. Izbojke zaražene pepelnicom mehanički odstranjivati!

Najavljene vremenske prilike omogućiti će pojavu bolesti na koštićavom voću. Na višnjama i trešnjama moguća je pojavu simptoma truleži plodova i kozičavosti lista (Blumeriella japii). Zbog kozičavosti lista dolazi do opadanja lista sa stabla te pojave retrovegetacije i na kraju do iscrpljenja voćke.

Na trešnji protiv kozičavosti lista (u razdoblju od završetka cvatnje do berbe) mogu se upotrijebiti fungicidi: Delan 700 WDG, Chromodin S-65.

Na višnji također protiv kozičavosti lista dozvolu imaju preparati: Chromodin S-65, Topsin M 500 SC, Luna Expirience.

Protiv truleži plodova dozvolu imaju : Signum na koštićavom voću, Teldor SC 500 (šljiva, trešnja), Luna eksperience (višnja, trešnja).

Pri odabiru pripravaka voditi računa o karenci i o maksimalno dozvoljenom broju tretiranja pojedinim pripravkom u sezoni!

Podaci o registriranim SZB u RH vode se u Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS) dostupnom na web adresi Ministarstva poljoprivrede: https://fis.mps.hr/trazilicaszb/

Obavezno prije pripreme i primjene sredstva pročitati priloženu uputu, a pri primjeni sredstva koristiti zaštitnu odjeću.

Primjenu sredstava za zaštitu bilja treba unijeti u Evidenciju korištenja sredstava za zaštitu bilja, a njihovu ambalažu zbrinuti prema zakonskoj regulativi.

 

Martina Orešković, dipl. inž. agr.

e-mail: Martina.Oreskovic@mps.hr

Pripremi za ispis