MOGUĆNOSTI UTJECAJA NA DIFERENCIJACIJU I RAZVOJ CVJETNIH PUPOVA KOD JABUKE

Dana 18.06.2021. u voćnjaku OPG Šavora Franjo održana je demonstracijska aktivnost (predavanje na terenu) sa temom “Mogućnosti utjecaja na diferencijaciju i razvoj cvjetnih pupova kod jabuke.„

Prisustvovalo je 11 vlasnika voćnjaka iz okolice. Predavači su bili Adrian Horvat, dipl. ing. te Pajić Suzana, dipl. ing. oboje iz Ministarstva poljoprivrede, Uprave za stručnu podršku razvoju poljoprivrede i ribarstva.

Voćnjak OPG Šavora nalazi se u Međimurskoj županiji neposredno pokraj mjesta Goričan. Voćnjak je odabran za demo-aktivnost pošto je vrlo uredno održavan, a u njemu se uz 8 različitih sorata nalaze i redovi različitih godišta sadnje, što omogućava rasprave o vrlo velikom broju tema iz agrotehnike i pomologije.

Sudionici su se prvo upoznali sa vrstama rodnog drveta po stablima i sortimentu. Prvi dio predavanja odnosio se na temu utjecaja tehnologije na diferencijaciju i razvoj cvjetnih pupova kod jabuke. Objašnjen je utjecaj kroz nekoliko agrotehničkih i pomotehničkih zahvata od kojih su najvažniji:

  • Utjecaj podloge (bujnost, klonovi podloga)
  • Utjecaj rezidbe (jačina i način rezidbe)
  • Utjecaj alternativne rodnosti  (održavanje redovite rodnosti rezidbom i prorjedom)
  • Utjecaj gnojidbe  (gnojidba vezana uz genetsku bujnost sorte)
  • Utjecaj podrezivanja korijena
  • Utjecaj ljetne pljevidbe u odnosu na bujnost (razlike u ranoj i kasnoj pljevidbi)
  • Utjecaj klimatskih faktora tijekom zimskih i ljetnih mjeseci (sume inaktivnih temperatura i utjecaj visokih ljetnih temperatura)
  • Utjecaj primjene hormona rasta (Ca proheksadion u rodnim i nerodnim godinama)

 

Po prvom dijelu predavanja, demonstracije, obavljena je edukacija o važnosti i obavezi provođenja analize tla. Objašnjeni su načini uzorkovanja i metode. Naglašeno je kako analiza tla pokazuje samo sadržaj hranjivih elemenata u tlu, dok dostupnost biljci ovisi o nizu drugih faktora. Također je obavljeno pokazno mjerenje zbijenosti tla, koje je od velike važnosti za pravilan razvoj korijena višegodišnjih nasada zbog aerotropizma kod rasta i obnove korijena. Danas se obavi i preko 30 prohoda godišnje po istim tragovima, što stvara nepovoljne uvjete za rast korijena, osobito ako je tlo teško i glinovito.

Nakon dijela sa predavanjima slijedila je diskusija, obilazak voćnjaka po sortimentu i godištima. Na mladom dijelu nasada prikazan je način i značaj ljetne pljevidbe i izolacije vrhova preusmjeravanjem energije rasta u potrebno popunjavanje osnovnih etaža.

Na kraju se sudionike podsjetilo na novije bolesti jabuke (marsonina, alternaria,) te razlikama između fiziološke defolijacije i novije bolesti glomerele.

Adrian Horvat, dipl. ing.

Pripremi za ispis