Obavijest proizvođačima cvijeća i ukrasnog bilja

Porastom temperature omogućeni su uvjeti za bržu pojavu i množenje različitih štetnika na cvijeću i ukrasnom bilju, a vlaga prilikom zalijevanja ili kiše pogoduje razvoju bolesti.

Za zaštitu od štetnika se mogu koristiti insekticidi kao što su:

BIO PLANTELLA FLORA KENYATOX VERDE PLUS, BIOTIP APHICID, TERMINATOR APHICID (piretrin)

Koristi se u cvatućem i lisnatom ukrasnom bilju u kućanstvu, zaštićenim prostorima, vrtovima, na balkonima i okućnicama, primjenom na početku napada lisnih uši, stakleničkog štitastog moljca, gusjenica leptira. Dozvoljene su maksimalno 3 primjene sredstva tijekom vegetacije u razmaku od najmanje 7 dana između tretiranja.

To je gotovo škropivo za izravnu primjenu prskanjem biljaka s ručnim raspršivačem. Sredstvo je potrebno prije primjene dobro protresti. Tretiranje se provodi tako da se napadnuti dijelovi biljke, lice i naličje listova jednakomjerno prskaju s udaljenosti 40-50 cm do trenutka kada škropivo počne kapati s listova. U slučaju jačeg napada štetnika, ako je potrebno, tretiranje treba ponoviti nakon 7 dana. Tretiranje se ne smije provoditi na direktnom suncu. Nakon tretiranja u zatvorenim prostorima, isti se moraju prozračiti. Nehotice poprskane površine potrebno je očistiti.

ASSET FIVE (piretrin)

Koristi se za suzbijanje lisnih uši (Aphididae) i tripsa (Thysanoptera) u količini 0,64 l/ha, uz utrošak vode 1000 l/ha. Sredstvo se primjenjuje na početku napada štetnika. Dozvoljene su najviše dvije primjene tijekom vegetacije uz najmanji razmak između primjena od 7 dana.

CLOSER (sulfoksaflor)

Koristi se za suzbijanje lisnih uši, duhanovog štitastog moljca i stakleničkog štitastog moljca. Primjenjuje se prije ili nakon cvatnje u količini 0,2 l/ha.

PIRIMOR (pirimikarb)

Primjenjuje se za suzbijanje lisnih uši na ukrasnom bilju u  koncentraciji 0,075% (75 g na 100 l vode) uz utrošak vode od 200-1000 l/ha.

CYTHRIN MAX (cipermetrin)

Koristi se za suzbijanje lisnih uši, stakleničkog štitastog moljca, tripsa, muha lisnih minera u 0,01-0,02% koncentraciji.

DECIS 100 EC (deltametrin)

Koristi se za suzbijanje lisnih uši, stakleničkog štitastog moljca, tripsa u 0,0625-0,125 % koncentraciji.

SCATTO, DEMETRINA 25 EC (deltametrin) . Koristi se za suzbijanje lisnih uši i stakleničkog štitastog moljca u količini 0,175-0,35 (0,5) l/ha.

VERTIMEC 018 EC (abamektin)

Primjenjuje se za suzbijanje koprivine grinje, muha lisnih minera i tripsa. Primjenjuje se u vrijeme pojave ličinki u količine 0,6 l/ha.

ZOOM 11 SC (etoksazol). Koristi se za suzbijanje crvenog pauka i koprivine grinje u 0,025-0,05% koncentraciji.

APOLLO  SC (klofentezin). Primjena u ukrasnom bilju za suzbijanje crvenih pauka u količini 0,4 l/ha. Dozvoljena je najviše jedna primjena godišnje. Tretirati treba kod pojave prvih mlađih razvojnih pokretnih oblika paukova.

Za zaštitu od pepelnice preventivno se mogu koristiti pripravci na osnovi sumpora: COSAVET DF , CROMOSUL 80, KUMULUS DF, MICROTHIOL SPECIAL DISPERSS, KALINOSUL 80 WG, KOSSAN WG, SULFOLAC80 WG, SUMPOR SC 80,THIOVIT JET. Sumpor ne koristiti na temperaturama iznad 25⁰C.

U zaštiti od plamenjače, pjegavosti, hrđe, bakterioza mogu se primijeniti bakreni pripravci: NORDOX 75 WG, NEORAM WG, CUPRABLU Z 35 WG, COPPER KEY FLOW, CUPRA, CODIMUR SC, COPPER KAY, COPER LAINCO, CODIMUR 50, AIRONE SC., te RANMAN TOP (ciazofamid), FUTURA 50 WP (folpet), CAPTAN WP 50 (kaptan), RIDOMIL GOLD MZ PEPITE (metalaksil- M), SYSTHANE 20 EW (miklobutanil), DOMARK 40 ME (tetrakonazol).

Protiv sive plijesni  i pepelnice upotrijebiti SIGNUM (boskalid) ili PYRUS 400 SC (pirimetanil).

U zaštiti ruža od hrđe, zvjezdaste pjegavosti, plamenjače i pepelnice mogu  se primijeniti pripravci:  ARGO, DIFCOR (difenkonazol), ACROBAT MZ WG (dimetomorf), CADILLAC 80 WP, DITHANE DG NEOTEC (mankozeb), DOMARK 40 ME (tetrakonazol).

Preparate koristiti prema preporukama proizvođača.

 

dr.sc. Mirna Ceranić
e-mail: Mirna.Ceranic@mps.hr

 

 

Pripremi za ispis