Obavijest vinogradarima

U nedovoljno zaštićenim nasadima vinove loze uočeni su simptomi plamenjače (uljna pjega), a  na naličju bijela prevlaka (spore gljivice) kojima se uzročnik plamenjače dalje širi. Obzirom na promjenjivo vrijeme: izmjena pljuskova, visoka temperatura i  relativna vlaga zraka te intenzivan porast vinove loze za očekivati je njezino daljnje širenje.

U periodu intenzivnog porasta vinove loze treba primijeniti sistemične pripravake:

Armetil M  , Acrobat MZ, Folpan gold, Forum star,  Metomor F, Diflunova, Ridomil Gold MZ Pepite, Galben F, Fantic F, Galben-M, Fantic M,  Orvego i dr.

Protiv pepelnice (Erysiphe necator)  primijeniti jedan od pripravaka za suzbijanje pepelnice:  Nativo WG, Domark ME, Mystic EC, Dynali EC, Foliar, Collis SC, Postalon SC, Luna Expirience i sl.

U nasadima sa osjetljivim sortimentom (rajnski rizling, traminac i zeleni silvanac) kod odabira pripravaka za suzbijanje plamenjače prednost dati onima koji sadrže uz sistemičnu komponentu i  folpet, a moguća je primjena i botriticida: Teldor, Pyrus 400SC, Switch, Chorus 75 WG.    

Vinovu lozu treba pregledati  i na prisutnost gusjenica grožđanih moljaca koje se nalaze u grozdićima i koliko se na 100 pregledanih grozdića uoči 30 gusjenica preporučamo primjenu insekticida: Affirm, Avaunt 15 SC, RadiantLaser KS,  Coragen SC, Sindoxa.

Pregledom vinove loze utvđena je pojava ličinki američkog cvrčka koje su u prvom stupnju razvoja (L 1) te nije potrebno provoditi zaštitu. Obavijest o potrebi suzbijanja slijedi u idućim preporukama.

Korovna flora koja služi za pokrov u višegodišnjim nasadima, a nalazi se u cvatnji, mora biti pokošena u trenutku tretiranja sredstvima koja su opasna za pčele.

Pripravke za zaštitu bilja upotrijebiti prema uputi proizvođača, a praznu je ambalažu potrebno zbrinuti na propisani način. Podaci o registriranim sredstvima za zaštitu bilja dostupni su putem web tražilice na sljedećoj  adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

 

                                                                                               Vesna Bradić, dipl.inž.agr.

                                                                                               Vesna.Bradic@mps.hr

Pripremi za ispis