Demonstracijska aktivnost u plasteniku

Dana 25. svibnja 2021. godine u okviru Mjere 1. Programa ruralnog razvoja, pomjere 1.2. i tipa operacije 1.2.1. na području Varaždinske županije u Krkancu na poljoprivrednom gospodarstvu Košić Mario, održana je demonstracijska aktivnost „Zakidanje zaperaka na rajčici u plastenicima te korištenje feromonskih, vizualnih i hranidbenih klopki.“ Osim osnovnih uvodnih informacija vezanih za zakonodavstvo i prijavljene podmjere u sklopu Mjere 10, poljoprivredni proizvođači su sudjelovali u demonstraciji prikaza zakidanja zaperaka kao važne mjere u uzgoju rajčice i paprike. Zakidanje zaperaka je jedna od obveznih mjera njege rajčice od same sadnje. Zaperci su zapravo bočne grane koje rastu u pazuhu listova glavne stabljike. Iako se na njima razvijaju plodovi oni su znatno manji, sitniji i u manjim količinama, što u intenzivnoj proizvodnji nije cilj. Zaperke valja na vrijeme odstraniti vodeći računa da ne prerastaju dužinu od 4-5 cm.

Ukoliko zaperci prerastaju, zaperke ne odstranjujemo već im otkidamo samo vrhove da ne dođe do pucanja stabljike čime se pospješuje prodor patogena u biljku.

Pravovremenim zakidanjem zaperaka dobit ćemo zdravu, rodnu biljku sa krupnim i sočnim plodovima.

Ovim demonstracijskim prikazom željelo se upoznati proizvođače i sa pravilnim načinom pregleda biljnih organa na prisutnost štetnih organizama, njihovom prepoznavanju, kritičnim brojevima te metodama suzbijanja po načelima integrirane zaštite bilja.

 

Osobita pažnja tijekom edukacije posvećena je metodama praćenja štetnika u proizvodnji povrća. Štetnici se mogu pratiti stalnom vizualnom  kontrolom nasada, no veliku pomoć pružaju nam različiti atraktanti za praćenje štetnika.

Primijećeno je da pojedine boje privlače različite štetnike, pa se je to svojstvo iskoristilo u praćenju (monitoringu) štetnika. Poznato je da plava boja privlači tripse (Thrips spp), žuta različite muhe i lisne uši (Aphididae), a crvena npr. potkornjake (Scolitidae)

Postavljanjem žutih i plavih ljepljivih ploča osiguravamo bolje praćenje pojave štetnika povrća u zaštićenim prostorima ali i na otvorenom. Veoma važni čimbenik uspješne zaštite je vrijeme primjene i kvalitetna aplikacija insekticida.

Na taj način smanjujemo troškove tretiranja jer suzbijanja vršimo ciljano na temelju podataka, smanjujemo negativan utjecaj pesticida na korisne organizame i okoliš te osiguravamo bolji prinos i kvalitetu poljoprivrednog proizvoda.

 

Stručna savjetnica: Zrinka Večerić, mag. ing . fitofarmacije

Voditeljica područne jedinice: dr. sc. Mara Bogović

Pripremi za ispis