Obavijest vinogradarima

Od posljednje preporučene zaštite vinove loze proteklo je 10 dana. U tom je razdoblju prevladavalo promjenjivo vrijeme s povremenim oborinama. Na većini lokaliteta prve primarne infekcije peronosporom vinove loze (Plasmopara viticola) zabilježene su 12. svibnja, a završetak inkubacijskog razdoblja zabilježen je početkom ovog tjedna, te se u nedovoljno štićenim vinogradima mogu naći simptomi peronospore u vidu uljnih pjega.

 

Raspored tretiranja i odabir pripravaka treba prilagoditi intenzitetu rasta i učestalosti oborina. I u narednim danima meteorolozi najavljuju mogućnost oborina, što će pogodovati razvoju novih zaraza uzročnikom peronospore vinove loze.

 

U zaštiti od peronospore vinove loze predlažemo ponovnu primjenu pripravaka na osnovi fosetila: Mikal premium F, Mikal flash, Profiler, Verita, Momentum trio, Azimunt, Alfil WG, Fylal double, Magma triple. Osim pripravaka na osnovi fosetila mogu se primijeniti i pripravci na bazi cimoksanila, zoksamida ili mandipropamida: Curzate F, Equation pro, Moximate 505 WP, Manoxanil, Nautile DG, Profilux, Reboot,  Electis WG Pergado MZ ili Pergado F.

 

Upozoravamo vinogradare na važnost pravovremenog suzbijanja pepelnice (Erysiphe necator), naročito na lokalitetima s jakom prošlogodišnjom zarazom. Za suzbijanje pepelnice predlažemo primjenu fungicida: Stroby DF, Zato 50 WG, Collis SC, Crystal KS, Nativo WG, Postalon SC, Talendo, Talendo exra i dr.

U zaštiti od pepelnice mogu se primijeniti pripravci na bazi sumpora.

 

Pregledom vinograda na području Popovače i Letovanskog Vrha, utvrđena je prisutnost ličinki američkog cvrčka u prvom razvojnom stadiju – L1. Ličinke prolaze kroz pet razvojnih stadija, od kojih svaki traje 7 do 10 dana. Suzbijanje se provodi kada su ličinke u trećem razvojnom stadiju, stoga za sada nije potrebno njihovo suzbijanje.

 

Let grožđanih moljaca  bilježimo od 20. travnja. Upućujemo vinogradare na daljnje praćenje preporuka kada će biti objavljeni rokovi suzbijanja ovog štetnika. Trenutno nije potrebno primijeniti insekticide.

 

Pripravke za zaštitu bilja upotrijebiti prema uputi proizvođača, a praznu je ambalažu potrebno zbrinuti na propisani način.

Podaci o registriranim sredstvima za zaštitu bilja dostupni su putem web tražilice na sljedećoj  adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/

 

 

 

   Suzana Slovic, dipl.ing.               

    E-mail:  Suzana.Slovic@mps.hr

 

 

Pripremi za ispis