Obavijest vinogradarima

U posljednjih 14 dana agroklimatske stanice na području Koprivničko-križevačke županije zabilježile su od 40 litara u Kozarevcu do 110  litara kiše na Kalniku te su 19. svibnja na svim lokacijama zabilježeni uvjeti za primarnu infekciju uzročnikom plamenjače vinove loze (Plasmoparas viticola).  Prohladno vrijeme s izuzetno dugim periodima vlaženja pogoduje i razvoju botritisa.

Vinogradarima preporučamo da obavljaju redovitu zaštitu od plamenjače vinove loze pripravcima kao što su Mikal Flash, Mikal Premium F ili Curzate F koji zbog sadržaja folpeta smanjuju mogućnost zaraze botritisom.

Za zaštitu od pepelnice (Erysiphe necator) mogu se koristiti fungicidi kao što su Dynali, Nativo 75 WG, Mystic EC, Vivando, Talendo, Talendo extra, Stroby WG, Folicur EW 250, Indar 5 EW, Domark 40 ME, Karathane Gold 350 EC i sl.

U vinogradima traje let pepeljastog grozdovog moljca, no mjere zaštite za sada nisu potrebne.

Jučer su na đurđevačkom i koprivničkom području pronađene prve ličinke američkog cvrčka  L1 razvojnog stadija. Suzbijanje se provodi kada su ličinke u stadiju L3 o čemu ćemo vas obavijestiti u narednim preporukama.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom.

Primjenu sredstava za zaštitu bilja mogu obavljati samo osobe s položenim ispitom o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida, za aplikaciju se smiju koristiti samo pregledani uređaji za primjenu pesticida.  Ambalažu sredstava za zaštitu bilja potrebno je zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

 mr.sc. Željkica Oštrkapa-Međurečan

E-mail: zeljkica.medurecan@mps.hr

 

Pripremi za ispis