Obavijest proizvođačima jabuke i kruške

U proteklih osam dana zabilježili smo izrazito promjenjivo i hladno vrijeme s uvjetima za dvije jake primarne infekcija  uzročnikom krastavosti jabuka (Venturia inaequalis). Agroklimatske stanice zabilježile su u tom periodu oko 20 litara kiše. U nekim su nasadima jabuka u posljednjih četrnaest dana vidljivi simptomi zaraze na listu. Voćarima preporučamo da nastave zaštitu primjenom sistemičnih i preventivnih fungicida.

Od sistemičnih kurativnih fungicida mogu se koristiti na bazi difenkonazola (Score 250 EC, Difcor, Argo EC, Difenzone), fenbukonazola (Indar 5 EW) ili pirimetanila (Pyrus 400 SC, Scala SC). Sistemični pripravci na bazi difenkonazola i febukonazola daju zaštitu i od pepelnice jabuke.

Sistemičnom fungicidu potrebno je dodati preventivni fungicidi na bazi kaptana (Captan 80 WG, Captan WP 50, Merpan 80 WDG, Kastor, Kapetan 80 WG, Scab 80 WG, Caption 80 WG), mankozeba (Dithane M-45, Mankozeb, Penncozeb 75 DG, Star 80 WP, Manfil 75 WG, Manfil 80 WP, Indofil 80 WP), ditianona (Delan 700 WDG, Delan Pro, Delan SC).

Vodite računa o maksimalno dozvoljenom broju tretiranja nekom aktivnom tvari.

Od početka svibnja zabilježili smo 20 kišnih dana, više od 110  litara kiše i dosta nisku temperaturu zraka. Takvi uvjeti nisu pogodovali letu, kopulaciji i odlaganju jaja jabučnog savijača.

U voćnjacima jabuka je potrebno pratiti populaciju lisnih uši, jabučne krvave uši, crvenog voćnog pauka te pojavu mina lisnog minera okruglih mina, a u nasadima kruške populaciju kruškine buhe i prema potrebi obaviti tretiranje.

Prilikom primjene odabranih sredstava potrebno je voditi računa o mogućnostima miješanja – provjeriti u uputama ili kod proizvođača pripravka!

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom.

Primjenu sredstava za zaštitu bilja mogu obavljati samo osobe s položenim ispitom o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida, za aplikaciju se smiju koristiti samo pregledani uređaji za primjenu pesticida.  Ambalažu sredstava za zaštitu bilja potrebno je zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

 

 mr.sc. Željkica Oštrkapa-Međurečan

E-mail: zeljkica.medurecan@mps.hr

 

Pripremi za ispis