Obavijest za voćare

Zbog izrazito promjenjivih vremenskih prilika u nasadima jabuka i krušaka potrebno je ponoviti zaštitu od bolesti čađave krastavosti (Venturia inaequalis) koristeći se kombinacijom sistemičnog i kontaktnog  pripravka.

Sistemični pripravci su: Score 250 EC, Difcor, Difenzone, Indar 5EW, Pyrus 400SC, Scala SC.

Kontaktni pripravci su: Captan 80 WG, Captan WP50, Merpan 80 WDG, Kastor, Scab 80WG, Caption 80 WG, Dithane M-45, Mankozeb, Star 80 WP, Manfil75WG, Delan 700 WDG, Delan Pro i dr.

Za zaštitu od pepelnice (Podosphaera leucotricha) u nasadima jabuka koristiti Luna Experience ili Stroby WG.

Za suzbijanje jabučnog savijača (Cydia pomonella) u nasadima jabuka i krušaka upotrijebiti jedan od pripravaka: Coragen 20SC, Insegar 25 WG, Imidan 50 WG, Delgate 250 WG i dr.

Za suzbijanje minera kružnih mina( Leucoptera scitella) primijeniti jedan od pripravaka: Coragen 20SC, Runner 240SC, Mospilan 20 SG.

U nasadima gdje je prisutna jabučna krvava uš (Eriosoma lanigerum) za suzbijanje preporučujemo pripravke Movendo, Closer ili Pirimor WG.

Prije svake upotrebe pročitati upute proizvođača i primijeniti u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom, evidentirati prskanje i ambalažu propisno zbrinuti.

 

Mara Maglić dipl.ing.

E.mail Mara.Maglic@mps.hr

 

Pripremi za ispis