Obavijest voćarima

Od posljednje preporuke za zaštitu plantažnih nasada jabuka proteklo je 8 dana. U tom je razdoblju na području Zagrebačke županije i Grada Zagreba prevladavalo nestabilno vrijeme s oborinama koje su pogodovale razvoju krastavosti jabuka (Venturia inaequalis). Obzirom da su zabilježene zaraze s uzročnikom krastavosti jabuke te je ovisno o lokalitetu palo preko 25 mm kiše, preporuča se voćarima da izvršiti zaštitu sa pripravcima sistemičnog mehanizma djelovanja koji imaju kurativni učinak: Score 250 EC, Difcor, Argo EC, Difenzone ili Indar 5 EW. Navedeni pripravci daju zaštitu i od pepelnice jabuke. Za preventivno suzbijanje pepelnice mogu se dodati pripravci na bazi sumpora.

Kako meteorolozi i dalje najavljuju nestabilno vrijeme sa oborinama potrebno je sistemičnim fungicidima dodati jedan od pripravaka kontaktnog djelovanja: Dithane M-45, Mankozeb, Penncozeb 75 DG, Star 80 WP, Manfil 75 WG, Manfil 80 WP, Indofil 80 WP, Polyram DF, Captan 80 WG, Captan WP 50, Merpan 80 WDG, Kastor, Kapetan 80 WG, Scab 80 WG ili Caption 80 WG.

U prošloj preporuci smo objavili početak leta minera okruglih mina (Leucoptera malifoliella) i jabučnog savijača (Cydia pomonella). Međutim niže temperature koje su prevladavale od početka leta usporile su aktivnost i razvoj navedenih štetnika. Stoga preporučamo voćarima da u ovoj razvojnoj fazi za zaštitu protiv minera i savijača primjene regulatore razvoja: Insegar 25 WP ili Runner 240 SC.

Pri odabiru pripravka voditi računa da se koristi onaj koji je do sada korišten najmanji broj puta.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom. Podaci o registriranim sredstvima za zaštitu bilja dostupni su putem internetske tražilice na sljedećoj adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/

Primjenu sredstava za zaštitu bilja mogu obavljati samo osobe s položenim ispitom o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida, za aplikaciju se smiju koristiti samo pregledani uređaji za primjenu pesticida. Ambalažu sredstava za zaštitu bilja potrebno je zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

 

Božena Dežđek, dipl. ing. zaštite bilja

e-mail: bozena.dezdjek@mps.hr

Pripremi za ispis