Obavijest vinogradarima

Proteklih deset dana prevladavalo je promjenjivo vrijeme s oborinama. Na svim vinorodnim područjima Sisačko-moslavačke županije zabilježeno je više od 10 mm oborina te smo 12. svibnja zabilježili prvu primarnu zarazu peronosporom vinove loze (Plasmopara viticola). Meteorolozi i u narednim danima najavljuju mogućnost novih oborina. S obzirom na značajan vegetativni porast vinove loze i mogućnost novih oborina predlažemo provođenje zaštite.

Tablica 1: Količina oborina zabilježena na mjernim stanicama u razdoblju od 6. do 17. svibnja 2021.

Lokalitet Količina oborina mm
Voloder 57,3
Ruškovica 45
Popovača-Palovine 72
Katoličko Selišće 37,9
Glina 60,7
Selište (Kutina) 64,4
Crnac (Sisak) 68,2
Letovanski Vrh 60
Brežane Lekeničke 59,8

U zaštiti od peronospore vinove loze predlažemo primjenu pripravaka na osnovi fosetila: Mikal premium F, Mikal flash, Profiler, Verita, Momentum trio, Azimunt, Alfil WG, Fylal double, Magma triple. Osim pripravaka na osnovi fosetila mogu se primijeniti i pripravci na bazi cimoksanila, zoksamida ili mandipropamida: Curzate F, Equation pro, Moximate 505 WP, Manoxanil, Nautile DG, Profilux, Reboot,  Electis WG Pergado MZ ili Pergado F.

Upozoravamo vinogradare na važnost pravovremenog suzbijanja pepelnice (Erysiphe necator), naročito na lokalitetima s jakom prošlogodišnjom zarazom. Za suzbijanje pepelnice predlažemo primjenu fungicida: Stroby DF, Zato 50 WG, Collis SC, Crystal KS, Nativo WG, Postalon SC, Talendo, Talendo exra i dr.

U zaštiti od pepelnice mogu se primijeniti pripravci na bazi sumpora koji djeluju i na smanjenje populacije lozinih grinja.

Let grožđanih moljaca  bilježimo od 20. travnja. Upućujemo vinogradare na daljnje praćenje preporuka kada će biti objavljeni rokovi suzbijanja ovog štetnika. Trenutno nije potrebno primijeniti insekticide.

Pripravke za zaštitu bilja upotrijebiti prema uputi proizvođača, a praznu je ambalažu potrebno zbrinuti na propisani način.

Podaci o registriranim sredstvima za zaštitu bilja dostupni su putem web tražilice na sljedećoj  adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/

 

   Suzana Slovic, dipl.ing.  

    E-mail:  Suzana.Slovic@mps.hr

Pripremi za ispis