Obavijest voćarima

Period nestabilnog vremena sa povremenim pljuskovima se nastavlja te su uvjeti za primarne infekcije jabuke fuzikladijem (Venturia inaequalis) i dalje povoljni. Stoga je potrebno nastaviti s redovitom preventivnom zaštitu nasada. Potrebno je kombinirati jedan od pripravaka s preventivnim djelovanjem  na bazi ditianona (Delan 700 WDG), mankozeba (Dithane M-45, Mankozeb, Penncozeb 75 DG, Star 80, Manfil 75 WG, Manfil 80 WP) ili ciprodinila (Chorus 75 WG), sa jednim od pripravaka sistemičnog djelovanja na bazi difenkonazola (Score 250 EC, Difcor, Argo EC, Difenzione) ili fenbukonazola (Indar 5 EW).

Pripravci sistemičnog načina djelovanja ujedno pružaju zaštitu od pepelnice jabuke ( Podosphaera leucotricha).

Prema potrebi, potrebno je suzbijati lisne uši. Neki od registriranih pripravaka za tu namjenu su Pirimor 50 WG, Mospilan 20 SG, Closer, Teppeki  500 WG, Movento. Za suzbijanje jabučne krvave uši ( Eriosoma lanigerum) preporučujemo primjenu jednog od pripravaka: Movento, Pirimor 50 WG ili Closer.

Pripravke koristite isključivo sukladno uputstvima i propisanim ograničenjima dobivenim uz sredstvo i sukladno Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS).
Voditi evidenciju o korištenju sredstava za zaštitu bilja.

Sanja Gregurić, dipl.ing.agr.
E-mail: sanja.greguric@mps.hr

Pripremi za ispis