Obavijest proizvođačima koštičavog voća

Oborine koje su zabilježene krajem prošlog tjedna pogodovale su razvoju bolesti lišća koštićavog voća ponajprije šupljikavosti lista (Stigmina carpophila) i kozičavoti lista višnje i trešnje (Blumeriella jaapii).

Za suzbijanje šupljikavosti lista na koštićavom voću mogu se primijeniti pripravci na osnovi kaptana (Captan WP 50 i Kastor). Fungicid Delan 700 WDG ima dopuštenje za suzbijanje šupljikavoti lista na breskvi, nektarini, marelici i trešnji.

U narednim danima potrebno je provesti tretiranje nasada višnje i trešnje radi suzbijanja kozičavosti lista. Dopuštenje za suzbijanje kozičavosti imaju pripravci: Dithane M-45, Chromodin S-65 ili Syllit 544 SC.

 Vlažno vrijeme pogoduje jačoj pojavi lisnih uši, stoga savjetujemo voćarima da izvrše pregled nasada i po potrebi primijene insekticid. Za suzbijanje lisnih uši na breskvi dozvoljeni su insekticidi Pirimor 50 WG, Movento i Mospilan 20 SG. Za trešnju i nektarinu  dopušteni su Mospilan 20 SG i Movento. Na šljivi dopuštenje imaju insekticidi: Mospilan 20 SG, Movento i Pirimor 50 WG.

Pripravke za zaštitu bilja upotrijebiti prema uputi proizvođača, a praznu je ambalažu potrebno zbrinuti na propisani način.

Podaci o registriranim sredstvima za zaštitu bilja dostupni su putem web tražilice na sljedećoj  adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/

 

         Suzana Slovic, dipl.ing. 

 E-mail: suzana.slovic@mps.hr

Pripremi za ispis