Obavijest voćarima

Od posljednje preporuke za zaštitu plantažnih nasada jabuka proteklo je 7 dana. U tom je razdoblju, ovisno o lokalitetu, zabilježeno 18 do 30 mm oborina. Navedene količine oborina uzrokovale su ispiranje prethodne zaštite, stoga istu treba ponoviti. Rokove tretiranja protiv krastavosti jabuka (Venturia inaequalis) valja prilagoditi intenzivnom vegetativnom porastu i vremenskim uvjetima. Meteorolozi mogućnost oborina najavljuju sredinom ovog tjedna, pa voćarima savjetujemo da prije najavljenih oborina obave preventivnu zaštitu pripravcima kontaktnog djelovanja na bazi  ditianona (Delan 700 WDG, Delan pro) ili kaptana (Captan 80 WG, Captan WP 50, Merpan 80 WDG, Kastor, Kapetan 80 WG, Scab 80 WG, Caption 80 WG) ili metirama (Polyram) ili mankozeba (Dithane M-45, Mankozeb, Penncozeb 75 DG, Star 80 WP, Manfil 75 WG, Manfil 80 WP, Indofil 80 WP).

Visoka vlažnost zraka pogoduje razvoju pepelnice (Podosphaera leucotricha). Za suzbijanje pepelnice predlažemo primjenu pripravaka na bazi sumpora, a u jače zaraženim nasadima moguća je primjena pripravaka Sercadis ili Luna expirience.

Porast temperature i vlažnosti zraka pogoduju razvoju i aktivnosti lisnih uši i jabučne krvave uši. Upućujemo voćare da izvrše pregled nasada na prisutnost ovih štetnika i po potrebi izvrše tretiranje. Insekticidi Movento i Closer imaju dopuštenje za suzbijanje jabučne krvave uši i lisnih uši. U nasadima jabuka gdje je prisutna zaraza kalifornijskom štitastom uši, prednost dajemo pripravku Movento.

S ciljem zaštite pčela, korovna flora koja služi za zatravljivanje u voćnjacima, a nalazi se u cvatnji, mora biti pokošena u trenutku tretiranja sredstvima koja su opasna za pčele.

Pripravke za zaštitu bilja upotrijebiti prema uputi proizvođača, a praznu je ambalažu potrebno zbrinuti na propisani način.

Podaci o registriranim sredstvima za zaštitu bilja dostupni su putem web tražilice na sljedećoj  adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/

 

 

  Suzana Slovic, dipl.ing.

       E-mail:  suzana.slovic@mps.hr  

Pripremi za ispis