Obavijest proizvođačima uljne buče

Kako je krenulo vrijeme sjetve uljne buče, nakon same sjetve moguće je provesti tretman suzbijanja korova i to nekim od herbicida navedenih u tablici.

PREPARAT KOROV PRIMJENA
KOBAN 600 Jednogodišnji travnati i jednogodišnji širokolisni korovi Nakon sjetve, prije nicanja
DUAL GOLD 960 EC Jednogodišnji travnati korovi Nakon sjetve, prije nicanja
STOMP AQUA Jednogodišnji travnati i jednogodišnji širokolisni korovi Samo kod uzgoja na mulch foliji, primijeniti prije nicanja ili odmah nakon nicanja ili odmah nakon presađivanja uljne buče.
EFICA 960 EC Jednogodišnji travnati korovi Nakon sjetve, prije nicanja

Pripravke koristite prema uputama proizvođača ili prema Fitosanitarnom informacijskom sustavu http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.  Ambalažu  je potrebno propisno zbrinuti uz obavezno vođene evidencije o provedenoj zaštiti.

 

Zrinka Večerić, mag.ing.fitomedicine

zrinka.veceric@mps.hr.

 

Pripremi za ispis