Obavijest za voćare

Prije najavljenih oborina izvršiti zaštitu od bolesti mrljavosti lista (Venturia inaequalis) i pepelnice (Podosphaera leucotricha) koristeći se jednim od preventivnih pripravaka: Dithane M-45, Star 80WP, Penncozeb 75DG, Mankozeb, Indofil 80 WD, Delan 700WDG, Delan Pro i dr.

Za suzbijanje peplnice u jabukama mogu se koristiti pripravci na osnovi sumpora.

Pratimo let jabučnog savijača (Cydia pomonella) i minera kružnih mina(Leucoptera scitella). Pratimo i pojavu crvenog voćnog pauka (Panonychus ulmi).

Prije upotrebe pripravka obavezno pročitati upute proizvođača i primijeniti u skladu sa Fitosanitarnim informacijskim sustavom. Evidentirati prskanje i ambalažu propisno zbrinuti.

Mara.Maglić dipl.ing.

E-mail Mara.Maglic@mps.hr

 

Pripremi za ispis