Obavijest proizvođačima povrća u zaštićenom prostoru

U uvjetima povišene dnevne temperature u zaštićenom objektu uočena je pojava štetnika. Od štetnih kukaca  uočene su  lisne uši i tripsi  te cvjetni štitasti moljac. Za ove štetnike je karakteristično da se javljaju vrlo rano, u proljeće, od faze kotiledona pa sve do vađenja biljaka iz zaštićenog  prostora. Polifagni su štetnici jer se hrane i održavaju na mnogim različitim biljnim vrstama. Imaju veliki broj generacija tijekom godine, istovremeno su prisutni svi razvojni stadiji. Za razvoj i razmnožavanje pogoduju im više temperature zraka. Štete mogu biti direktne koje se očituju u sisanju biljnih sokova, deformaciji biljnog tkiva i zaostajanja u rastu i smanjenju prinosa. Indirektne štete se očituju u prijenosu virusa te lučenju medne rose na koju se naseljavaju gljive čađavice. Virusna oboljenja u prethodnih godina veliki su problem u proizvodnji povrća. Ova oboljenja uzrokuju velike gubitke u prinosu. Tijekom uzgoja presadnica važno je pratiti pojavu i prisutnost štetnika te ih na vrijeme suzbiti. Lakše je i jednostavnije provesti suzbijanje štetnika na manjoj površini. Važno je da se za presađivanje koriste samo zdrave biljke.

Praćenje pojavnosti štetnika moguće je postavljanjem odgovarajućih boja ljepljivih ploča (žute, plave) iznad biljaka u nasadu. Biljke je potrebno redovito otresati i vizualno pregledavati na prisutnost štetnih organizama. Korištenje insekticida mora biti ekonomski opravdano, a prednost treba dati selektivnim insekticidima sukladno njihovoj dozvoli i registraciji. Iz uzgoja je poželjno uvijek ukloniti sve biljke koje su netipičnog izgleda za uzgajanu sortu. Zdrava presadnica preduvjet je sigurne proizvodnje i prinosa!

Dozvoljeni insekticidi za kulture u zaštićenom prostoru ;

Paprika u zaštićenom prostoru: ACTARA 25 WG,DECIS 2,5 EC,LASER,MATCH 050 EC,PIRIMOR 50 WG,RUNNER 240 SC,TEPPEKI 500 WG,VYDATE 10 L,MOSPILAN 20 SG,AVAUNT EC,MOSPILAN 20 SP,DECIS 100 EC,SCATTO,ROTOR SUPER,PROMANAL NEU,ALVERDE,ABANTO,KRISANT EC,PYREGARD,CLOSER,DEMETRINA 25 EC,ASSET FIVE,VOLIAM TARGO,LEPINOX PLUS,NEEMAZAL-T/S,DIPEL DF,REQUIEM PRIME,SIVANTO PRIME (Paprika u zaštićenom prostoru (u teglama i/ili hidroponskom uzgoju).

Rajčica u zaštićenom prostoru: ACTARA 25 WG,BOXER 200 SL,CONFIDOR SL 200,DALI,DECIS 2,5 EC,DIREKT,KOHINOR 200 SL,KRAFT 18 EC,LASER,PIRIMOR 50 WG,RUNNER 240 SC,VYDATE 10 L,MOSPILAN 20 SG,AVAUNT EC,PYXAL,MOSPILAN 20 SP,DECIS 100 EC,SCATTO,ROTOR SUPER,BRAI,PROMANAL NEU,APACHE,HARPUN,ALVERDE,PROXIMO,ABANTO,KRISANT EC,PYREGARD,CLOSER,DEMETRINA 25 EC,ASSET FIVE,VOLIAM TARGO,LEPINOX PLUS,NEEMAZAL-T/S,DIPEL DF,REQUIEM PRIME.

Krastavac u zaštićenom prostoru: CLOSER, ACTARA 25 WG,CONFIDOR SL 200,DECIS 2,5 EC,DIREKT,LASER,PIRIMOR 50 WG,VYDATE 10 L,AFFIRM,MOSPILAN 20 SG,MOSPILAN 20 SP,PROMANAL NEU,APACHE,HARPUN,RITMUS,ABANTO,KRISANT EC,PYREGARD,VOLIAM TARGO,LEPINOX PLUS,NEEMAZAL-T/S, DIPEL DF,REQUIEM PRIME, SIVANTO PRIME (Krastavac u zaštićenom prostoru (u teglama i/ili hidroponskom uzgoju).

 Tikvica u zaštićenom prostoru: BOXER 200 SL, ACTARA 25 WG,PIRIMOR 50 WG,PROMANAL NEU,APACHE,RITMUS,ABANTO,KRISANT EC,PYREGARD,CLOSER,VOLIAM TARGO,LEPINOX PLUS,NEEMAZAL-T/S,REQUIEM PRIME, ,DECIS 2,5 EC,VYDATE 10 L,AFFIRM,MOSPILAN 20 SG, SIVANTO PRIME (Tikvice u zaštićenom prostoru (u teglama i/ili hidroponskom uzgoju).

 

Upotrijebljeno sredstvo koristiti prema priloženoj uputi za upotrebu, isto na propisani način zbrinuti, voditi evidenciju o uporabi sredstava za zaštitu bilja kao i pridržavati se Pravilnika  o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida NN 142/12,  te  Zakona o održivoj uporabi pesticida NN 14/14. Koristiti Fitosanitarni informacijski sustav (https://fis.mps.hr/TrazilicaSZB/  ).

                                                                                                                     Ana-Marija Čajkulić, dipl.ing.agr.,

                                                                                                                e-mail: Ana-Marija.Cajkulic@mps.hr

Pripremi za ispis