Obavijest poljoprivrednim proizvođačima jabuka

Krajem tjedna najavljuje se promjenjivo vrijeme s kišom, te može doći do jačeg oslobađanja askospora uzročnika krastavosti jabuka (Venturia inaequalis). Preporuka je da se obavezno provede zaštita jednim od pripravaka sistemičnog mehanizma djelovanja: SCORE 250 EC, DIFCOR, ARGO EC, DIFENZONE, INDAR 5 EW itd…

Navedenim je fungicidima potrebno dodati jedan od pripravaka kontaktnog djelovanja: DITHANE M-45, MANKOZEB, PENNCOZEB 75 DG, STAR 80 WP, POLYRAM DF, CAPTAN 80 WG, CAPTAN WP 50, KASTOR, SCAB 80 WG, CAPTION 80 WG itd…

Krajem travnja zabilježen je let minera okruglih mina (Leucoptera malifolliela). Savjeti o suzbijanju spomenutog a i drugih štetnika biti će napisane u narednim preporukama.

KORISTITI PRIPRAVAK KOJI JE DO SADA KORIŠTEN NAJMANJI BROJ PUTA !!

Preporučene pripravke koristiti sukladno uputama proizvođača !!

Primjenu sredstava za zaštitu bilja mogu obavljati samo osobe s položenim ispitom o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida !!

Ambalažu SZB zbrinuti na propisani način, te voditi evidenciju o izvršenim tretiranjima !!

 

                                                                                                       Marko Borić, mag.ing.agr.,

                                                                                                     e-mail: marko.boric©mps.hr

Pripremi za ispis