Obavijest proizvođačima luka

Mladi luk – zaštita mladog luka sađenog iz presadnica ili iz lučice, nakon razvijena tri prava lista, potrebno je provesti zaštitu fungicidom Neoram WG (karenca 3 dana) za suzbijanje plamenjače , a ima popratno djelovanje na sivu plijesan (Botrytis cinerea) i bakterioze. U uzgoju luka koji se konzumira kao mladi,  insekticidi nisu dozvoljeni!

Za luk koji se vadi tijekom ljeta-proizvodnja glavica, a uzgaja se iz presadnica ili lučica,  preporučam preventivnu zaštitu protiv plamenjače ( Peronospora destructor) i sive plijesni(Botrytis cinerea) od razvijena tri prava lista.

Fungicidi dozvoljeni za primjenu  na luku (uz naravno dodatak okvašivača) su : ACROBAT MZ WG,ALIETTE FLASH,CHROMOSUL 80,FOLICUR EW 250,INFINITO,KUMULUS DF,NEORAM WG,ORTIVA,ORTIVA TOP,QUADRIS,RIDOMIL GOLD MZ PEPITE,SCORE 250 EC,SHIRLAN 500 SC,SIGNUM,SWITCH 62,5 WG,LUNA EXPERIENCE,MICROTHIOL SPECIAL DISPERSS,ZAKEO 250 SC,ZAFTRA AZT 250 SC,CUSTODIA,BORDOŠKA JUHA CAFFARO 20 WP,BORDOŠKA JUHA 20 WP – MANICA,CHAMPION,CHAMPION FLOW SC,CHAMPION WG 50,CUPROCAFFARO 50 WP,GALBEN C,RAME CAFFARO 32 WP,TELDOR SC 500,SCALA,RIDOMIL GOLD R,CUPRABLAU Z 35 WG,AIRONE SC,CURZATE 60 WG.

Lukova muha (Delia antiqua) je najopasniji štetnik luka,  potrebno je  provesti praćenje štetnika postavljanjem žutih ljepljivih ploča.

 

Upotrijebljeno sredstvo koristiti prema etiketi, isto na propisani način zbrinuti, voditi evidenciju o uporabi sredstava za zaštitu bilja (Pravilnik  o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida NN 142/12 i Zakon o održivoj uporabi pesticida NN 14/14).

                                                                                    

Ana-Marija Čajkulić, dipl.ing.agr.

                                                                                                                   e-mail: Ana-Marija.Cajkulic@mps.hr

Pripremi za ispis