Obavijest proizvođačima kupusnjača

Kako još uvijek traje razdoblje presadnje kupusnjača u polje prilikom presađivanja potrebno je provesti zaštitu protiv korova.

Za suzbijanje korova prije presađivanja kupusnjača dozvolu imaju: PENDUS 330 EC (cvjetača, kupus, kelj, korabica, kelj pupčar) SHARPEN 330 EC (kupus, cvjetača, kelj, korabica, kelj pupčar) STOMP AQUA (kupus, brokula, cvjetača).

Nakon presađivanja dozvolu imaju: LENTAGRAN 45 WP (brokula, kelj pupčar, kupus, cvjetača, kelj, koraba), BUTISAN S (cvjetača, crveni i bijeli kupus, brokula, kineski kupus, kelj) SULTAN 50 SC (kupus, kelj, cvjetača, brokula).

Napad prezimljujuće populacije kupusne muhe (Delia brassicae) moguće je smanjiti poštivanjem plodoreda te prekrivanjem presadnica nakon sadnje, paučinastom folijom.

Potrebno je postaviti žute ploče na visinu oko 30 cm radi praćenja pojave odraslog oblika kupusne muhe.

Pregledom polja uočena je i pojava kupusnog buhača (Phyllotreta sp). Štete rade odrasli kukci praveći okrugle rupice na lišću. Najveće štete rade mladim biljkama, pogotovo rasadu, koji zaostaje u rastu i daje niže prihode. Kasniji napad na veće biljke ne šteti toliko biljkama koliko smanjuje tržišnu vrijednost proizvoda. U suzbijanje se kreće kada je 10 % lisne površine zahvaćeno.

Sredstava koja su dozvoljena za suzbijanje kupusnih buhača: DECIS 2,5 EC, FASTAC 10 EC, CYTHRIN MAX.

Pripravke koristite prema uputama proizvođača ili prema Fitosanitarnom informacijskom sustavu http://fis.mps.hr/trazilicaszb/. Ambalažu je potrebno propisno zbrinuti uz obavezno vođene evidencije o provedenoj zaštiti.

 

Zrinka Večerić, mag.ing.fitomedicine

zrinka.veceric@mps.hr

Pripremi za ispis