Obavijest proizvođačima soje

U tijeku je sjetva soje ili je završila. Na vrijeme je potrebno pripremiti parcelu i odabrati herbicide dozvoljene za primjenu na soji nakon sjetve, a prije nicanja usjeva. Odabir parcele treba biti pametan s obzirom na prošlogodišnju predkulturu ( kukuruz)  i korištene herbicide, jer neki od njih mogu uzrokovati zaostajanje soje u rastu u fazi klijanja i nicanja. Herbicidi koje primjenjujemo nakon sjetve a prije nicanja usjeva u soji je potrebno koristiti radi sporijeg nicanja, sjetvenog sklopa  i slabije sposobnosti za konkurenciju korovima, naročito širokolisnim višegodišnjim korovima (slak, ladolež, osjak, gavez i dr.). Izbor herbicida za suzbijanje širokolisnih korova je znatno ograničen.

Što se tiče herbicida koji se koriste prije nicanja soje i korova, treba napomenuti da ne suzbijaju višegodišnje korovne vrste, zbog čega je potrebno korektivno tretiranje. Osim iznesenog, uspjeh zemljišnih herbicida ovisi o oborinama koje moraju uslijediti nakon primjene.

U slučaju veće količine oborina nakon primjene, na lakšim tlima mogu izazvati fitotoksična oštećenja mladih biljaka soje.

Jednogodišnji širokolisni korovi. Primjenjuju se nakon sjetve a prije nicanja kulture i korova: Wing P, SENAT WG,METREX,MISTRAL 70 WG,SCORPIO 70 WG,SENCOR WG 70,METRO,SENCOR SC 600.

Jednogodišnji širokolisni i djelomično uskolisni korovi (najčešće se kombiniraju s jednim iz gore prikazane skupine herbicida). Primjenjuju se nakon sjetve a prije nicanja  kulture i korova : Dual Gold Frontier X-2, Koban 600, Stomp Aqua, Dost

Soja označena u zahtjevu za potporu kao ekološki značajna površina ne smiju se koristiti herbicidi !

 

Preporučene pripravke koristiti sukladno uputama proizvođača !Voditi redovito obrazac (evidencija o uporabi sredstava za zaštitu bilja) i zbrinjavati ambalažu na način kako je propisano pravilnikom! Upotrijebljeno sredstvo koristiti prema priloženoj uputi za upotrebu, isto na propisani način zbrinuti, voditi evidenciju o uporabi sredstava za zaštitu bilja. U skladu sa Zakonom o održivoj uporabi pesticida (NN 14/2014) i Pravilnikom o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida (NN 142/12), uređaji za primjenu pesticida koje koriste profesionalni korisnici podliježu redovitim pregledima. Rok do kojeg uređaji moraju biti pregledani je do 26. 11. 2016. ( barem jednom)!!!!

                                                       

                                                                                                                     Ana-Marija Čajkulić, dipl.ing.agr.

                                                                                                               e-mail: Ana.Marija.Cajkulic@mps.hr

Pripremi za ispis