Obavijest ratarima

Nakon sjetve kukuruza, prije nego što kukuruz  nikne ili pak nakon nicanja, do razvijena 3 lista kukuruza, mogu se primijeniti tzv. „zemljišni“ herbicidi. Njima možemo suzbiti jednogodišnje širokolisne korove (poput bijele lobode, šćira, ambrozije, konice, europskog mračnjaka i dr.) i jednogodišnje travne korove (koštan, svračica, korovsko proso i dr.).

U ovom roku i na ovaj način ne mogu se suzbiti višegodišnji korovi poput slaka, osjaka, pirike, divljeg sirka i sl. Njih je potrebno suzbijati nakon nicanja kukuruza i korova, translokacijskim herbicidima, odnosno, herbicidima koje će korovi upiti preko lista.

Važno je naglasiti da je za djelotvornost zemljišnih herbicida neophodna  kiša, odnosno, nakon prskanja površine herbicidom moralo bi pasti barem 20-tak  mm kiše, kako bi unijela herbicid u zonu nicanja korova.

Za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih korova  nakon sjetve, a prije nicanja kukuruza i korova ili u ranim razvojnim fazama kukuruza nakon nicanja (do 3 lista) mogu se primijeniti slijedeći herbicidi: Callisto 480 SC, Click 50 FL, Pledge 50 WP i dr.

 Za suzbijanje jednogodišnjih travnatih korova:

Dual Gold 960, Dost 330 EC,Stomp aqua , Frontier X2

Kombinirani pripravci za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih i travnatih korova:

Camix, Akris, Koban 600, Lumax, Lumax H- 537.5 SE, Primextra TZ Gold 500 SC, Adengo i dr..

Sve proizvođače kukuruza ujedno podsjećamo na zakonsku obvezu zaoravanja kukuruzinca do kraja travnja, kako bi se prekinuo razvojni ciklus kukuruznog moljca (Ostrinia nubilalis) i tako spriječilo njegovo daljnje širenje. Gusjenice ovog štetnika napadaju i oštećuju kukuruz, krizanteme, jabuke i plodovito povrće.

Pripravke koristite isključivo prema uputstvima dobivenim uz sredstvo i sukladno

Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS).

 

Sanja Gregurić, dipl.ing.agr.
E-mail: sanja.greguric@mps.hr

 

Pripremi za ispis