Obavijest tržnim proizvođačima jagoda u plastičnim tunelima

Od posljednje uputa tržnim proizvođačima jagoda u visokim plastičnim tunelima proteklo je 19 dana (2.4. 2021.).

Nakon što je sam početak mjeseca travnja obilježilo vrlo toplo razdoblje s najvišim temperaturama zraka nešto višim od 26,6°C! Dominiraju travanjski dani s prosječnim dnevnim temperaturama zraka <9,5°C (15 takvih dana) i često s negativnim jutarnjim vrijednostima (9 takvih dana uz riječne doline)! Stoga je prosječna temperatura zraka u mjesecu travnju svega 7,5°C (čak 2,8°C manje od očekivanog prosjeka)! U narednim će danima najviše temperature zraka porasti na vrijednosti 18°C, ali će jutra još uvijek biti svježa s vrijednostima tek koji stupanj >0°C! Ukupno je tijekom mjeseca travnja zabilježeno od 35,8 mm (Donja Dubrava) do 45,2 mm oborina (Železna Gora)! Prosječna je mjesečna vlažnost zraka na mjernim lokalitetima do današnjeg dana najčešće u rasponu 69,0-72,7 %, a ukupno vlaženje biljaka u travnju traje 5.035-7.810 minuta (vidi Tablicu 1.)!

Tablica 1. Neki meteorološki mjerni podatci u istočnom, središnjem i zapadnom dijelu Međimurja tijekom mjeseca travnja 2021. (do 21.4. 2021. u 6.00 sati):

Lokalitet Temperatura Oborine Vlažnost zraka Vlaženje biljaka
Kotoriba 7,54°C 42,0 mm 69,0 % 5.035 minuta
Donja Dubrava 7,60°C 35,8 mm 70,5 % 7.060 minuta
Belica 7,69°C 45,2 mm 72,0 % 4.775 minuta
Novakovec 7,17°C 28,6 mm 72,5 % 6.380 minuta
Mursko Središće 7,53°C 42,4 mm 72,7 % 7.810 minuta
Trnovčak 7,67°C 45,0 mm 66,5 % 5.555 minuta
Železna Gora 8,15°C 45,2 mm 62,0 % 7.700 minuta

U takvim je meteorološkim uvjetima rast i razvoja jagoda u visokim plastičnim tunelima usporen. Dodatnim pokrivanjem biljaka paučinastom folijom spriječene su štete od smrzavanja u danima kada su zabilježene niske i negativne jutarnje vrijednosti! Ovisno o sorti, jagode u zaštićenim prostorima su u cvatnji, odnosno razvijaju se prvi plodovi!

Zbog oborina koje smo bilježili u posljednja tri dana (18.-20.4. 2021.), te dugotrajnog zadržavanja vlage na biljkama i zasićenosti zraka vlagom bilježimo početne uvjete za razvoj antraknoze jagoda (Colletotrichum) i sive plijesni plodova (Botrytis)!

U ranijim smo uputama proizvođače jagoda u plastičnim tunelima smo upozoravali na važnije preventivne mjere zaštite protiv fitofagnih grinja, različitih uzročnika bolesti (poglavito *”antraknoze” i sive plijesni) (Colletotrichum, Botrytis), te neželjenih kukaca (tripsi, lisne uši štetne gusjenice, štetni kornjaši – pipe) (vidi upute od 5.3., 17.3. i 2.4. 2021.)!

*”antraknoza” = uzročnik srčane truleži stabljike i lisne drške, nepravilnih tamnih lisnih pjega i uleknute tamne pjegavosti plodova jagoda!

VAŽNO: Zabilježeni meteorološki uvjeti u proteklih jedanaest dana uz riječne doline (npr. Mursko Središće, Donja Dubrava) upućuju na značajniju opasnost za razvoj plijesni (Botrytis) u nasadima jagoda! Zbog dugotrajne kiše i zasićenosti zraka vlagom plastične tunele tijekom protekla tri dana nije bilo moguće kvalitetno prozračivati, ali isto već treba provoditi narednih dana! U zaštićenom uzgoju jagoda uz 15°C i zadržavanje vlage (RVZ >95 %) u trajanju 15 ili više sati raste opasnost od latentnog razvoja najopasnije bolesti plodova jagoda – sive plijesni (Botrytis)!

Svakako se preporučuje odstraniti sve zaražene plodove iz nasada, posebice ako dozrijevanje jagoda i berba traju duže razdoblje. Dopuštene kemijske ili biološke pripravke s djelomičnim ili sporednim učinkom na sivu plijesan koristimo barem dvaput od početka rasta do početka cvatnje (https://fis.mps.hr/trazilicaszb/). Tijekom cvatnje i početkom razvoja plodova tržni proizvođači jagoda koji su prihvatili standarde uzgoja sa smanjenim ostacima pesticida (rezidui), strogo moraju poštivati ograničenja uz propisane karence dopuštenih fungicida, te najveći broj njihovih primjena tijekom sezone, odnosno poštivanje propisanih koncentracija (ili doza) aplikacije (https://fis.mps.hr/trazilicaszb/)! Ovisno o osjetljivosti dominantnih sorata jagoda, te prema iskustvima pojave uzročnika bolesti iz ranijih sezona prema mikro-lokalitetu, moguće je u vrijeme razvoja i dozrijevanja plodova koristiti mikrobiološke pripravke sa antagonističkim (korisnim) mikroorganizmima (npr. Bacillis amyloliquefacijens – ranije Bacillus subtillis)!

VAŽNO: Projektom istraživanja osjetljivosti sive plijesni (Botrytis cinerea) na fungicide  (fenheksamid, boskalid) tijekom 2019. godine u Republici Hrvatskoj je potvrđen razvoj sedam rezistentnih (otpornih) izolata na jagodi (Vrgorac), tikvicama (Opuzen), salati i rajčici (Rovišću) (https://rezistentnost-szb-hr). Slabije osjetljivi izolati utvrđeni su u Opuzenu, metkoviću i Vrgorcu (jagode)  (izvor: Agronomski fakultet Zagreb, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek, Centar za zaštitu bilja pri HAPIH-u i Institut za jadranske kulture)!

U slučaju pojave nekih od kategorija štetnih kukaca spomenutih u ranijim preporukama (npr. tripsi, štetne gusjenice) i procjene za potrebom njihova usmjerena suzbijanja, tijekom razvoja i početka dozrijevanja plodova jagode preporučujemo primjenu biljnih insekticida, dopuštenih u ekološkoj proizvodnji (https://fis.mps.hr/trazilicaszb/)!

VAŽNO: Projektom istraživanja osjetljivosti lisnih uši (Myzus), kalifornijskog tripsa (Frankliniella) i cvjetnog (stakleničkog) štitastog moljca (Trialeurodes) na insekticide tijekom 2018. i 2019. godine u Republici Hrvatskoj je potvrđen razvoj rezistentnih (otpornih) populacija ovih štetnika na primjenu određenih insekticidnih djelatnih tvari (https://rezistentnost-szb-hr) (izvor: Agronomski fakultet Zagreb, Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek, Centar za zaštitu bilja pri HAPIH-u i Institut za jadranske kulture)! Kod mjera zaštite proizvođači jagoda redovito moraju voditi informacije o novijim spoznajama kod suzbijanja “napasnih” nametnika.

 VAŽNO: sve poljoprivredne proizvođače upućujemo na redovito praćenje Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS) pri Ministarstvu poljoprivrede (mps.hr), svakako prije primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu radi moguće promjene u registraciji (https://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

 

mr.sc. Milorad Šubić, dipl.inž.agr.

milorad.subic@mps.hr

Pripremi za ispis