Obavijest voćarima

Tijekom jutarnjih sati ponovno su na agroklimatskim stanicama na području Like zabilježene negativne temperature. Temperaturni minusi započeli su krajem jučerašnjeg i u početnim satima današnjeg dana.

Prikaz najnižih temperatura zabilježenih na agroklimatskim stanicama u našoj županiji (21. travnja) nalazi se u tablici 1.

Tablica 1.

Sat/datum Smiljan – min ⁰C Otočac – min ⁰C Prvan Selo – min ⁰C Brinje – min ⁰C
21.04.2021. -1,32 -2,2 -1,7 -1,2

Porastom dnevnih temperatura u jabučnjacima je primijećena aktivnost jabučnog cvjetojeda (Anthonomus pomorum). Naročito su ugrožena stabla u blizini šuma.

Cvjetojed nanosi štete ubodom cvjetnih pupova u koje odlaže jaja gdje se razvijaju ličinke koje ih izjedaju. Napadnuti pup prestaje s rastom, latice ostaju čvrsto zatvorene i posmeđe. Pup izgleda kao da je mrazom ofuren. Napadnuti  cvijet se potpuno osuši i otpadne. Pregled vršiti pri temperaturama iznad 12ºC.

Suzbijanje je potrebno ukoliko se trešnjom stabla ulovi 20-30 primjeraka po stablu ili ako se pregledom 100 pupova ustanovi 15 i više cvjetojeda. Optimalan rok za suzbijanje je dva tjedna od pojave odraslih oblika cvjetara. Ako se utvrdi broj štetnika veći od kritičnog broja moguće je izvršiti tretiranje pripravkom Decis 2,5 EC ili Poleci plus.

U nasadima gdje je prošle godine primijećena pojava potkornjaka savjetujemo postaviti lovne mamke – crvene ljepljive ploče i bočice s alkoholom. Alkoholni mamak čini plastična boca u kojoj se nalazi 50 % etilni alkohol. Plastična boca pri vrhu treba imati izbušene rupice. Boca se pričvrsti blizu debla u visini očiju, a iznad boce se postavlja crvena ljepljiva ploča.

Podaci o registriranim SZB u RH vode se u Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS) dostupnom na web adresi Ministarstva poljoprivrede: https://fis.mps.hr/trazilicaszb/

Obavezno prije pripreme i primjene sredstva pročitati priloženu uputu, a pri primjeni sredstva koristiti zaštitnu odjeću.

Primjenu sredstava za zaštitu bilja treba unijeti u Evidenciju korištenja sredstava za zaštitu bilja, a njihovu ambalažu zbrinuti prema zakonskoj regulativi.

 

Martina Orešković, dipl. inž. agr.

E-mail: Martina.Oreskovic@mps.hr

Pripremi za ispis