Obavijest ratarima

Pregledom usjeva ozimog ječma na pojedinim lokalitetima  primijećena je pojava bolesti – siva i mrežasta pjegavost ječma, a na usjevima ozime pšenice vidljivi su prvi simptomi smeđe pjegavosti lista (Septoria tritici).

U idućem razdoblju najavljen je porast temperatura koje uz prisutnu vlagu mogu uzrokovati pojavu i širenje bolesti.

Stoga preporučamo da pregledate usjeve ozimih žitarica (pšenica i ječam) kako bi na vrijeme spriječili štete od najčešćih bolesti: mrežaste pjegavosti lista ječma (Pyrenophora teres), sive pjegavosti lista ječma (Rynchosporium secalis), hrđa (Puccinia spp.), smeđe pjegavosti lista (Septoria tritici), pepelnice (Erysiphe graminis) i dr. Zaštita protiv ovih bolesti provodi se u vrijeme prvih znakova bolesti.

Zaštitu je moguće obaviti jednim od navedenih fungicida: Amistar 250 SC, Mirador 250 EC, Zoxis 250 SC, Proline, Curbatur 250 EC, Impact 25 SC, Pointer, Controlon*, Duett Ultra*, Falcon EC 460*, Folicur EW 250, Mirage 45 EC, Opus Team*, Prosaro 250 EC, Yamato, Priaxor EC i dr.

*Sredstvu je istekla registracija 30.04.2020.; krajnji rok za primjenu zaliha 30.10.2021.

Podaci o registriranim SZB u RH vode se u Fitosanitarnom informacijskom sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/ .

Obavezno prije pripreme i primjene sredstva pročitati priloženu uputu, a pri primjeni sredstva koristiti zaštitnu odjeću.

Primjenu sredstava za zaštitu bilja treba unijeti u Evidenciju korištenja sredstava za zaštitu bilja, a njihovu ambalažu zbrinuti prema zakonskoj regulativi.

 

 Martina Orešković, dipl. inž. agr.

                                                        E- mail: Martina.Oreskovic@mps.hr

Pripremi za ispis