Obavijest voćarima

Obavijest svim korisnicima  Mjera 10 Poljoprivreda, okoliš i klimatske promjene: Operacija korištenje feromonskih, vizualnih i hranidbenih klopki (KFK) iz programa IAKS mjere ruralnog razvoja, da pravovremeno postave klopke u voćnjake.

 

1.Obveza je postaviti feromonske, vizualne ili hranidbene klopke za:

trešnjinu muhu (Rhagoletis cerasi) najkasnije do 15. travnja, klopke moraju ostati na površini najmanje do    30. lipnja

šljivinu osicu (Hoplocampa sp.) najkasnije do 1. travnja, klopke moraju ostati na površini najmanje do 31. svibnja .

orahovu muhu (Rhagoletis completa) najkasnije do 30. lipnja, klopke moraju ostati na površini najmanje do 31. kolovoza

za ostale štetnike najkasnije do 15. travnja, klopke moraju ostati na površini najmanje do 15 rujna.

2. Voditi propisanu evidenciju u kojoj je obavezno navesti pregled klopki dva puta  tjedno  navedenom periodu ovisno o štetniku

3. Skladištiti i čuvati korištene klopke i mamce na siguran način do 31. prosinca tekuće  godine.

4. Klopke se postavljaju u skladu s uputama proizvođača, a ako iste ne postoje koristi se tablica s preporučenim brojem klopki ovisno o veličini proizvodne površine (ARKOD parcele):

 

Veličina proizvodne površine (ARKOD parcele)  

Broj feromonskih klopki

 

Broj vizualnih klopki

 

Broj hranidbenih klopki

do uključivo 2 ha 1 2 2
više od 2 do uključivo 5 ha 2 4 4
više od 5 do uključivo 10 ha 3 6 6
više od 10 do uključivo 50 ha 4 8 8
više od 50 do uključivo 100 ha 10 15 15
više od 100 ha 20 40 40

 

5. Račun o kupnji i uputu proizvođača dostaviti na uvid u APPRRR do 11.6.2021.

 

                                                                               Jadranka Berić  dipl .ing. zaštite bilja

E-mail: Jadranka.Beric@mps.hr

Pripremi za ispis