Obavijest proizvođačima ranih kupusnjača

Prije mjesec dana proizvođačima ranih kupusnjača uputili smo obavijest o novim ograničenjima i zabranama kod primjene nekih insekticida (12.3. 2021.), a koja naknadno tijekom mjeseca travnja ili početkom svibnja o.g. mogu rezultirati povećanim štetama u ranom uzgoju povrtnih kupusnjača (npr. kupus, kelj, cvjetača, brokula) od prezimljujuće generacije kupusne muhe (Delia brassicae)! Sadnja ranih kupusnjača ove sezone se odvija u izuzetno teškim uvjetima: u proteklom mjesecu ožujku o.g. iznadprosječno toplo vrijeme je zabilježeno početkom (1.-5.3.) i krajem mjeseca (25.-31.3.), dok je u razdoblju 6.-24.3. bilo neobično prohladno! Oborina od početka kalendarske 2021. godine bilježimo vrlo malo: u prva tri mjeseca u središnjem je dijelu Županije zabilježeno 42,3 % manje padalina od očekivanih prosjeka! Od početka mjeseca travnja o.g. sadržaj vlage na dubini 7 cm smanjen je sa 16,8 % na svega 14,5 % (rano posađene presadnice u polju je trebalo navodnjavati). Nakon iznadprosječno visokih dnevnih temperatura zabilježenih u danima 30.3.-1.4. o.g. (24,2°-26,6°C), područje cijele Županije su tijekom razdoblja 5.-9.4. 2021. zahvatila hladna zračna strujanja, pa su jutra tih dana ponovno bila vrlo hladna (vidi Tablicu 1.). Stoga je rane presadnice kupusnjača u trebalo pokrivati paučinastom folijom!

 

Tablica 1. Najniže jutarnje dnevne temperature tijekom drugog dijela prve dekade mjeseca travnja o.g. na nekim mjernim mjestima u Međimurju (od istočnog ili “donjeg” dijela prema zapadnom ili “gornjem” dijelu Županije)(mjerne stanice “iMetos”):

Datum Kotoriba D.Dubrava Sv.Juraj/T. Belica Novakovec M.Središće Ž.Gora
05.4. -4,73°C -4,15°C -2,66°C -2,29°C -5,56°C -2,00°C -0,47°C
06.4. -2,82°C -0,73°C -1,10°C -1,43°C -2,14°C -2,82°C -2,13°C
07.4. -6,39°C -6,36°C -3,42°C -3,65°C -7,17°C -5,25°C -3,59°C
08.4. -5,71°C -4,37°C -4,44°C -2,56°C -5,54°C -4,74°C -2,67°C
09.4. -6,29°C -5,82°C -4,30°C -4,23°C -6,85°C -5,01°C -0,75°C

 

Od povrtnih vrsta (izuzev krumpira) koje u našoj zemlji uzgajamo na otvorenim poljima kupusnjače zauzimaju najveće površine. Sredinom 1990-ih godina procijenilo se da unatoč mjerama zaštite neželjeni organizmi prosječno smanjuju prinose 24 %, od čega uzročnici bolesti 4 %, štetnici životinjskog podrijetla 15 %, a korovi 5 %! Globalnim klimatskim promjenama i liberalizacijom trgovine biljnim proizvodima, sjemenom i sadnim materijalom na zajedničkom europskom tržištu, procijenjene prosječne štete u povrtnim kupusnjačama se zadnjih sezona povećavaju!

Budući kod nas čak 62,5 % svih zabilježenih šteta u povrtnim kupusnjačama potječu od štetnika životinjskog podrijetla (najčešće od neželjenih kukaca), proizvođačima savjetujemo redovito provjeravati zdravstveno stanje usjeva i protiv permanentnih štetnika provoditi usmjerene mjere zaštite.

Proizvodnja ranih usjeva kupusnjača je nemoguća bez kvalitetne zaštite protiv prezimljujuće populacije kupusne muhe (Delia brassicae), koja se javlja u prosječnim sezonama već krajem ožujka ili najčešće tijekom travnja! Pritom je napad prezimljujuće populacije ovog nametnika koncentriran na relativno malobrojna polja zasađena ranim povrtnim kupusnjačama, pa su štete nezaštićenih usjeva gotovo 100 %! Ranijih godina su u poljskim pokusima u našim proizvodnim uvjetima odlični rezultati dobiveni preventivnim potapanjem kontejnerskog rasada prije sadnje u insekticidnu otopinu (https://fis.mps.hr/trazilicaszb/). Dopuštenje za tu namjenu do početka 2019. su imali insekticidi na osnovi imidakloprida i tiametoksama!

VAŽNO: Uredbom Europske komisije od 24.5. 2013. insekticidima na osnovi imidakloprida i tiametoksama je zabranjena uporaba za folijarno tretiranje biljaka u polju prije cvatnje zbog mogućih negativnih posljedica na pčelinje zajednice! Od 1. siječnja 2019. zabranjuje se primjena većine insekticida iz skupine neonikotinoida (imidakloprid, tiametoksam) na otvorenom u svim poljoprivrednim usjevima! Uporaba ovih pripravaka je dozvoljena samo u zaštićenom prostoru koji je trajni staklenik, a tretirano bilje mora ostati u zaštićenom prostoru tijekom cijelog svojeg životnog vijeka.

Ukoliko se ne provede potapanje kontejnerskog rasada pred sadnju, mjere zaštite je potrebno provoditi u vrijeme pojeve prezimljujuće populacije kupusne muhe u usjevu prskanjem usjeva uz povećani utrošak škropiva (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/). VAŽNO: Dozvole za sredstva na osnovi dimetoata istekle su 31.12. 2019., krajnji rok za prodaju zaliha ovim insekticidima bio je 30.4. 2020., dok je krajnji rok za primjenu zaliha bio 30.6. 2020.!

Stoga za suzbijanje kupusne muhe (Delia brassicae)  u ranom kupusu, kelju, cvjetači i brokuli u našoj zemlji nema registriranih insekticida (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/), pa je Ministarstvo poljoprivrede izdalo dozvolu u hitnim situacijama za poznate korisnike djelatnoj tvari cijantraniliprol (Benevia OD)! Primjenjuje se metodom prskanja u vrijeme odlaganja jaja i pred pojavu prvih ličinki uz povećani utrošak škropiva i dodavanje pomoćnog sredstva (okvašivača)!

 

Napad prezimljujuće populacije kupusne muhe (Delia) može se umanjiti i/ili izbjeći poštivanjem plodoreda i pokrivanjem presadnica odmah nakon sadnje u polje paučinastim folijama. Preporučuje se uz polja i/ili gredice ranih kupusnjača postavljati žute ljepljive ploče.

Vremenski uvjeti zbog prohladnog razdoblja i vrlo vjetrovitih dana nisu u posljednjih 10-tak dana optimalni za aktivnost štetnika životinjskog podrijetla u usjevima ranih kupusnjača! Nakon vrlo jakog južnog vjetra u protekla tri dana, na većini je lokaliteta kiša započela jučer u popodnevnim satima (u količinama od 3,2 do 11,2 mm), ali je navečer započeo sjeverni vjetra koji je jutros vrlo izražen. U narednim će danima najviše dnevne temperature biti u rasponu 9°-12°C, a moguće oborine očekujemo narednog vikenda ili početkom idućeg tjedna!

VAŽNO: Iznadprosječno topli završetak mjeseca ožujka i prvi dan travnja o.g.  pogodovali su vrlo ranoj pojavi nekih nametnika: primjerice pojavu prvog leptira na feromonske Csalomon klopke za leptire sovica u središnjem i zapadnom dijelu Međimurja smo zabilježili već 30. ožujka 2021.!

Osim različitih uzročnika polijeganja mladih presadnica kupusnjača, u ranom uzgoju ovih kultura od mjeseca ožujka do kraja mjeseca svibnja u polju ne bilježimo značajne štete od uzročnika biljnih bolesti kao kod ljetnog uzgoja (npr. od sredine lipnja do sredine ili kraja mjeseca rujna)! Zbog relativno niskih noćnih proljetnih temperatura neke bolesti pri ranom uzgoju povrtnih kupusnjačama najčešće ne pronalazimo, npr. koncentrične pjegavosti (Alternaria brassicae, Alternaria brassicicola), bakterijsku tamnu trulež žilnog staničja (Xanthomonas campestris pv. campestris) i kupusnu kilu (Plasmodiophora brassicae).

Vrlo opasna i ponekad česta biljna bolest u ranim kupusnjačama je plamenjača (Peronospora parasitica), pa je nakon presađivanja u polje potrebno preventivno zaštititi usjeve dopuštenim pripravcima (https://fis.mps.hr/trazilicaszb/)! Moguće jačoj pojavi plamenjače ranih kupusnjača pogoduje sjetva zaraženog sjemena, te zalijevanje “kišenjem” ili “orošavanjem” ranih usjeva u polju pokrivenih paučinastom folijom zbog zaštite od niskih noćnih temperatura! U pravilu, kasnija pojava plamenjače povrtnih kupusnjača u polju značajno ne utječe na prinose, ali može umanjiti tržnu vrijednost proizvodnje. Naročito se to odnosi na cvjetaču i brokulu, gdje plamenjača osim listova napada i cvijet. Pritom nastaju tamne površinske ili unutrašnje promjene boje staničja.

Protekle i moguće naredne oborine, uz mogući porast temperatura zraka, pogodovat će porastu korova, naročito na poljima ranih kupusnjača gdje nije provedeno njihovo preventivno suzbijanje primjenom zemljišnih herbicida (https://fis.mps.hr/trazilicaszb/)! Vrlo je mali broj registriranih herbicida u našoj zemlji za naknadno suzbijane korova u ranim povrtnim kupusnjačama dopuštenih tijekom prvih mjeseca dana nakon presađivanja u polje, a njihova djelotvornost značajno ovisi o količini i rasporedu oborina (i navodnjavanju usjeva) (https://fis.mps.hr/trazilicaszb/)!

VAŽNO: sve poljoprivredne proizvođače upućujemo na redovito praćenje Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS) pri Ministarstvu poljoprivrede (mps.hr), svakako prije primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu radi moguće promjene u registraciji (https://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

 

mr.sc. Milorad Šubić, dipl.inž.agr.

milorad.subic@mps.hr

 

 

Pripremi za ispis