Obavijest poljoprivrednim proizvođačima jabuke i kruške

Od posljednje preporuke za suzbijanje krastavosti jabuke (Venturia inaegualis)  proteklo je  više od 10 dana, u tom periodu zabilježili smo jake mrazeve u osjetljivim fazama razvoja jezgričavog voća. Ovisno o lokalitetima i jačini mraza štete na nasadima će biti različite. Upozoravamo vlasnike da obiđu nasade i procjene jačinu šteta te prema tome donose odluke o daljnjim tretmanima, no zaštitu lista protiv bolesti treba provoditi i dalje.

U ovom tjednu predviđa se dosta oborina pa je potrebno provesti preventivno tretiranje protiv bolesti.

Od pripravaka mogu  se koristiti neki od dolje navedenih:

Mankozeb: Dithane M-45, Dithane DG neotec, Pinnozeb M-45, Manfil- 75 WG, Manfil 80 WP, Star  80 WP, Penncozeb 75 DG, Mankozeb , Indofil 80 WP.

Pirimetanil: Pyrus SC,Scala

Pirimetanil i ditianon: Faban,

Ciprodinil :Chorus 75 WG ili dr

U nasadima gdje imamo pojavu pepelnice ( Podosphaera leucoticha) u ovoj fazi moguće je zaštitu protiv ove bolesti provesti pripravcima :

Krezoksim-metil  Stroby WG , Sugoby, Quimera i

Trifloksistrobin: Zato 50 WG, Zato plus,

Piraklostrobin i ditianom: Tercel   

Fuksapiroksad :Sercadis  koji preventiva za  suzbijanje obje bolesti.

U nasadima kruške gdje je  cvatnja završila, potrebno je pratiti i provoditi zaštitu protiv najznačajnijeg štetnika kruške, kruškine buhe (Psylla pyri). Pregled vršiti na vršnom lišću i to na prisutnost jaja i ličinki ovog štetnika. Ukoliko utvrdite jači napada potrebno je vršiti tretiranje. Kod suzbijanja ovog štetnika preporuka je koristiti veće količine vode. Kod većine pripravaka koje imaju dozvolu za suzbijanje kruškine buhe potrebno je  dodavanje okvašivača ili bijelog ulja.

Dozvoljeni pripravci : Movento SC, Vertimec 018 EC, Kraft 18 EC, Apache, Harpun, Delegate 250  WG, Voliam targo.

Kod upotrebe insekticida u voćarstvu potrebno je pokositi cvjetni podrast radi zaštite pčela.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i dozvolama prema Fitosanitarnom  informacijskom sustavu. Ambalažu SZB zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja i to prema : Pravilniku  o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida-NN 142/12 i Zakonu o održivoj uporabi pesticida-NN 14/14.

                                                                               Jadranka Berić  dipl .ing. zaštite bilja
E-mail: Jadranka.Beric@mps.hr

 

Pripremi za ispis