Obavijest ratarima

Upozoravamo proizvođače   ozime pšenice da je pregledom  utvrđeno na razvijenijim – bujnijim usjevima , faza vlatanja dosta jak napad  uzročnika bolesti: smeđe pjegavosti  lista (Septoria tritici) . Primjenite  jedan od fungicida: Elatus era,  Priaxor EC, Amistar 250 SC, Controlan, Prosaro 250 EC, Magnello i sl.

 

VAŽNA NAPOMENA: Poljoprivredne proizvođače upućujemo redovito praćenje Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS) pri Ministarstvu poljoprivrede, svakako prije primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu radi moguće promjene u registraciji (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

 

Đurđica Kšenek, dipl.ing.agr.

e-mail: durdica.ksenek@mps.hr

Pripremi za ispis