Obavijest voćarima

Proteklih četiri dana bilježimo temperature zraka u vrijednostima iznad 20°C, što ubrzava početak cvatnje jabuka i krušaka. Na većini lokaliteta jabuke su u fazi roza balona ili početka cvatnje. U narednim danima meteorolozi najavljuju mogućnost lokalnih oborina, što može pogodovati razvoju primarne zaraze uzročnikom krastavosti jabuka (Venturia inaeqalis). Voćarima savjetujemo da prije najavljenih oborina izvrše preventivno tretiranje.

Od pripravaka predlažemo primjenu fungicida na bazi:  pirimetanila (Pyrus SC, Scala), metirama (Polyram DF), cirama (Ziram 76 WG), mankozeba (Dithane M-45, Mankozeb, Penncozeb 75 DG, Star 80 WP, Manfil 75 WG, Manfil 80 WP, Indofil 80 WP).

U nasadima jabuka, gdje je prisutna jača zaraza pepelnicom (Podosphaera leucotricha) prednost dajemo pripravcima iz skupine strobilurina: Stroby DF, Zato 50 WG, Zato plus ili Tercel WG. Navedeni strobilurini preventivno suzbijaju krastavost i pepelnicu. Za preventivno suzbijanje fuzikladija i pepelnice moguća je primjena pripravka na osnovi fuksapiroksada (Sercadis).

Uz provođenje redovitih tretiranja, za smanjenje infektivnog potencijala pepelnice preporuča se mehaničko odstranjivanje zaraženih izbojaka. Navedene pripravke potrebno je primijeniti prije kiše.

Pripravke za zaštitu bilja upotrijebiti prema uputi proizvođača, a praznu je ambalažu potrebno zbrinuti na propisani način.

Podaci o registriranim sredstvima za zaštitu bilja dostupni su putem internetske tražilice na sljedećoj  adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/

 

 

 

 

   Suzana Slovic, dipl.ing. 

                                                E-mail: Suzana.Slovic@mps.hr

 

 

Pripremi za ispis