Obavijest proizvođačima jabuke i kruške

U posljednja  tri  dana zabilježili smo porast temperature s maksimumima iznad 20 što je ubrzalo  vegetaciju jabuka i krušaka. Jabuke na području Koprivničko-križevačke županije nalaze se, ovisno o sorti i položaju,  u razvojnim fazama od zelenog do roza pupa dok su kruške u fazi bijeli balona i početka cvatnje. Najavljena kiša u narednim danima (osobito veće količine najavljene sredinom idućeg tjedna) mogla bi omogućiti primarne infekcije uzročnikom krastavosti jabuka (Venturia inaequalis) te voćarima preporučamo da obave preventivnu zaštitu fungicidima.

Od organskih fungicida moguća je primjena pripravaka na bazi dodina (Chromodin S-65, Syllit 544 SC), pirimetanila (Pyrus SC, Scala), metirama (Polyram DF), cirama (Ziram 76 WG), mankozeba (Dithane M-45, Mankozeb, Penncozeb 75 DG, Star 80 WP, Manfil 75 WG, Manfil 80 WP, Indofil 80 WP).

U voćnjacima jabuka gdje je prethodnih godina zabilježen jak napad pepelnice jabuke (Podosphaera leucotricha) vidljivo je otvaranje zaraženih pupova te preporučamo prije cvatnje obaviti zaštitu pripravcima na osnovi sumpora ili dozvoljenim organskim fungicidom.

U voćnjacima je potrebno pratiti pojavu savijača pupova i grbica te prema potrebi izvršiti zaštitu prije početka cvatnje. Također je potrebno pratiti izlazak crvenog voćnog pauka (Panonychus ulmi) i lisnih uši iz zimskih jaja te razvoj jabučne krvave uši (Eriosoma lanigerum) koju je u voćnjacima s visokom populacijom potrebno prvi puta tretirati prije cvatnje insekticidima Closer ili Pirimor 50 WG.

U voćnjacima gdje je prošlih sezona bilo šteta od jabučne osice (Hoplocampa testudinea) preporučamo postaviti bijele ljepljive ploče u nasad radi praćenja pojave štetnika.

 Nasade jabuka u kojima su zabilježene štete od kalifornijske štitaste uši (Quadraspidiotus perniciosus) moguće je prije početka cvatnje tretirati insekticidima na bazi piriproksifena (Pyxal, Brai, Proximo).

U nasadima kruške potrebno je pratiti pojavu obične kruškine buhe (Cacopsylla pyri) i odlaganja jaja.

U voćnjacima gdje su ranijih sezona zabilježene štete od potkornjaka (Scolytidae) preporučamo postavljanje lovki koje se sastoje od alkoholnih mamaca i crvenih ljepljivih ploča. Alkoholni mamac čini plastična boca u kojoj se nalazi 50% -tni etilni alkohol. Plastična boca pri vrhu treba imati izbušene rupice. Bocu je potrebno pričvrstiti blizu debla u visini očiju, a iznad boce se postavlja crvena ljepljiva ploča. Za kontrolu leta potkornjaka potrebna je 1 lovka na 1 ha, a ako lovke koristimo za suzbijanje potrebno je 8-10 lovki na 1 hektar voćnjaka.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom.

 Primjenu sredstava za zaštitu bilja mogu obavljati samo osobe s položenim ispitom o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida, za aplikaciju se smiju koristiti samo pregledani uređaji za primjenu pesticida.  Ambalažu sredstava za zaštitu bilja potrebno je zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

mr. sc. Željkica Oštrkapa-Međurečan

E-mail: zeljkica.medurecan@mps.hr

Pripremi za ispis