Obavijest proizvođačima jabuke i kruške

Na području Grada Zagreba i Zagrebačke županije ovisno o sorti i lokalitetu jabuke i kruške se nalaze u fazama od mišjih ušiju do pojave prvih listića. Kako meteorolozi za vikend najavljuju kišu, a pojavom kiše postoji rizik od infekcije uzročnika krastavosti jabuka (Venturia inaequalis) potrebno je obaviti preventivnu zaštitu nasada jabuka i krušaka. Za zaštitu se mogu koristiti organski pripravci na bazi aktivne tvari pirimetanil (Pyrus 400 SC, Scala) ili metirama (Polyram DF) ili cirama (Ziram 76 WG) ili mankozeba (Dithane M-45, Mankozeb, Penncozeb 75 DG, Star 80 WP, Manfil 75 WG, Manfil 80 WP, Indofil 80 WP).Također je moguća primjena pripravka na osnovi dodina (ChromodinS-65 ili Syllit 544 SC) uz oprez prilikom miješanja sa drugim sredstvima za zaštitu bilja.

U nasadima jabuka gdje je tijekom prethodne vegetacije zabilježena jaka zaraza pepelnicom (Podosphaera leucotricha) postoji veliki infektivni potencijal za infekcije iz zaraženih pupova. Stoga na tim lokalitetima, do početka cvatnje, predlažemo primjenu pripravaka na osnovi sumpora ili primjenu fungicida Nimrod 25 EC (ne preporuča se miješanje s pripravcima na bazi mankozeba, propineba i metirama).

U nasadima jabuka gdje je prisutna zaraza kalifornijskom štitastom uši (Quadraspidiotus perniciosus) može se primijeniti insekticid Pyxal EC, Proximo, Brai ili Closer. Navedeni pripravci se mogu primijeniti na prezimljujuće stadije ili u vrijeme pojave mužjaka (prije cvatnje).

Pregledom nasada jabuka zabilježena je aktivnost prezimljujuće populacije jabučne krvave uši (Eriosoma lanigerum). Stoga u nasadima jabuka gdje je prisutna zaraza s jabučnom krvavom uši, prije početka cvatnje preporučamo primjenu insekticida Closer. Kako ovaj štetnik prezimljava na korjenovom vratu i korjenovim izdancima, potrebno je rasprskivače prskalica usmjeriti prema tim dijelovima stabla.

Pošto dnevne temperature prelaze 10° C potrebno je pregledati pupove na prisutnost jabučnog cvjetara (Anthonomus pomorum), pogotovo na voćnjacima koji se nalaze u blizini šuma. Dozvolu za suzbijanje ovog štetnika imaju pripravci Decis 2,5 EC ili Poleci plus koji ujedno imaju dozvolu za suzbijanje lisnih ušiju i savijača pupova.

Porastom temperature moguća je pojava savijača pupova te izlazak iz zimskih jaja crvenog voćnog pauka i lisnih ušiju. Zaštitu protiv navedenih štetnika potrebno je izvršiti prije početka cvatnje.

U nasadima gdje je uočena šteta od potkornjaka, potrebno je objesiti crvene ploče ili posude sa 50% etilnim alkoholom radi praćenja i smanjenja populacije štetnika. Za praćenje ovih štetnika dovoljan je 1 lovka po ha, a za smanjivanje populacije 8-10 lovki po ha.

U nasadima kruške potrebno je pratiti pojavu obične kruškine buhe (Cacopsylla pyri) i početak odlaganja jaja.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom. Primjenu sredstava za zaštitu bilja mogu obavljati samo osobe s položenim ispitom o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida, za aplikaciju se smiju koristiti samo pregledani uređaji za primjenu pesticida. Ambalažu sredstava za zaštitu bilja potrebno je zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

 

Božena Dežđek, dipl. ing. zaštite bilja

e-mail: bozena.dezdjek@mps.hr

Pripremi za ispis