Obavijest proizvođačima jabuke i kruške

U proteklih deset dana zabilježili smo dosta nisku srednju dnevnu temperaturu (2-9 °C) koja je usporila kretanje vegetacije jabuka i krušaka. Jabuke i kruške na području Koprivničko-križevačke županije nalaze se, ovisno o sorti i položaju,  u razvojnim fazama od mišjih ušiju do odvojenih nekoliko listova. Kiša najavljen za nedjelju mogla bi omogućiti primarne infekcije uzročnikom krastavosti jabuka (Venturia inaequalis) te voćarima preporučamo da obave preventivnu zaštitu fungicidima.

Za zaštitu se još uvijek mogu koristiti pripravci na osnovi bakra iz prethodne preporuke, ali dozu treba u skladu s uputom prilagoditi razvojnoj fazi jabuke. Zaštita bakrenim pripravcima obavezna je mjera u nasadima jezgričavog voća u kojima je prošle sezone zabilježena bakterijska palež (Erwinia amylovora). Od organskih fungicida moguća je primjena pripravaka na bazi dodina (Chromodin S-65, Syllit 544 SC), pirimetanila (Pyrus SC, Scala), metirama (Polyram DF), cirama (Ziram 76 WG), mankozeba (Dithane M-45, Mankozeb, Penncozeb 75 DG, Star 80 WP, Manfil 75 WG, Manfil 80 WP, Indofil 80 WP).

U voćnjacima jabuka gdje je prethodnih godina zabilježen jak napad pepelnice jabuke (Podosphaera leucotricha) vidljivo je otvaranje zaraženih pupova te preporučamo već prije cvatnje početi zaštitu pripravcima na osnovi sumpora.

U voćnjacima je potrebno pratiti pojavu savijača pupova i grbica te prema potrebi izvršiti zaštitu prije početka cvatnje. Također je potrebno pratiti izlazak crvenog voćnog pauka (Panonychus ulmi) i lisnih uši iz zimskih jaja te razvoj jabučne krvave uši (Eriosoma lanigerum).

 Nasade jabuka u kojima su zabilježene štete od kalifornijske štitaste uši (Quadraspidiotus perniciosus) moguće je prije početka cvatnje tretirati insekticidima na bazi piriproksifena (Pyxal, Brai, Proximo).

U nasadima kruške potrebno je pratiti pojavu obične kruškine buhe (Cacopsylla pyri) i početak odlaganja jaja.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i u skladu s Fitosanitarnim informacijskim sustavom.

 Primjenu sredstava za zaštitu bilja mogu obavljati samo osobe s položenim ispitom o sigurnom rukovanju i pravilnoj primjeni pesticida, za aplikaciju se smiju koristiti samo pregledani uređaji za primjenu pesticida.  Ambalažu sredstava za zaštitu bilja potrebno je zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja.

 

mr.sc. Željkica Oštrkapa-Međurečan

E-mail: zeljkica.medurecan@mps.hr

Pripremi za ispis