Obavijest proizvođačima koštičavog voća

Proteklih tjedana bilježimo relativno niske temperature sa jutarnjim mrazevima , no za kraj tjedna predviđa se porast temperatura. Većina vrsta koštičavog voća nalazi se u fazi pred samu cvatnju tj. dolazi do otvaranja prvih cvjetova, a kod ranih sorata šljive i marelice imamo i punu cvatnju.

Neke vrste i sorate koštičavog voća  su u fazi cvatnje  vrlo osjetljive na infekcije  paleži cvijeta i mladica ( Moniliana laxa ). Bolesti  se manifestira kroz  posmeđenje i sušenje cvjetova , a gljivica potom prodire u mlade grančice u koje izlučuje toksine pa dolazi do njihovog sušenja. Zaraza konidijama ostvaruje se u cvatnji za kišnog vremena , a uzročnik prezimljava na mumificiranim plodovima i ranama.

Tretiranja protiv ovog uzročnika potrebno je provoditi u slučaju pojave kišnog vremena u doba cvatnje koštičavog voća i to : na početku cvatnje , u cvatnji i na kraju cvatnje, ovisno o uputi za svaki pripravak . Suho vrijeme u cvatnji  kod ovih voćnih vrsta  znatno smanjuje opasnost za pojavu ove bolesti. Odluku o broju potrebnih tretiranja protiv ove bolesti odrediti na  osnovi vremenskim prilikama tijekom cvatnje.

Pojavi ove bolesti podložne su neke sorte višnje, šljive, marelice i breskve.

Od sredstava mogu se koristiti slijedeći fungicidi:

Koštičavo voće:

Boskalid + piraklostrobin : Signum

 

Višnja:

Ciprodinil: Chorus 75 WG

Fluopiram +  Tebukonazol  :Luna experience

Tiofanat-metil :Topsin M 500 SC

Bacillus amyloliquefaciens :Serenade ASO

 

Trešnja:

Fenheksamid : Teldor

Ciprodinil+Fludioksonil: Switch 62,5 WG

Fenbukonazol:Indar 5 EW

Ciprodinil: Chorus 50 WG

Fluopiram + Tebukonazol  :Luna experience

Trifloksistrobin+ tebukonazol: Nativo 75 WG – trulež ploda

Bacillus amyloliquefaciens :Serenade ASO

 

Šljiva:                    

Fenheksamid : Teldor SC 500

Ciprodinil +Fludioksonil: Switch 62,5 WG

Fenbukonazol:Indar 5 EW

Difenkonazol: Difcor

Ciprodinil: Chorus 50 WG

Tiofanat-metil :Topsin M 500 SC

Trifloksistrobin+ tebukonazol: Nativo 75 WG – trulež ploda

Miklobutanil: Systhane 20 EW

Bacillus amyloliquefaciens :Serenade ASO

 

Breskva:                                                           

Fenheksamid : Teldor SC 500

Ciprodinil+Fludioksonil: Switch 62,5 WG

Fenbukonazol:Indar 5 EW

Ciprodinil: Chorus 50 WG

Fluopiram + Tebukonazol  :Luna experience

Miklobutanil: Systhane 20 EW

Trifloksistrobin+ tebukonazol: Nativo 75 WG – trulež ploda

Bacillus amyloliquefaciens :Serenade ASO

 

Marelica:

Fenbukonazol:Indar 5 EW

Difenkonazol: Difcor

Ciprodinil: Chorus 50 WG

Ciprodinil+Fludioksonil: Switch 62,5 WG

Fenheksamid : Teldor M SC 500

Miklobutanil: Systhane 20 EW

Trifloksistrobin+ tebukonazol: Nativo 75 WG – trulež ploda

Bacillus amyloliquefaciens :Serenade ASO

 

Nektarina:

Ciprodinil: Chorus 50

Ciprodinil+Fludioksonil: Switch 62,5 WG

Trifloksistrobin+ tebukonazol: Nativo 75 WG – trulež ploda

Bacillus amyloliquefaciens :Serenade ASO

 

Badem:

Bacillus amyloliquefaciens : Serenade ASO

 Od štetnika pratiti pojavu lisnih ušiju ( Aphididae spp) i tripsa ( Thysanoptera spp.) , vizualni pregled ili postavljanje žutih i plavih ljepljivih ploča.

Upozoravamo Korisnike IAKS mjere ruralnog razvoja M-10, podmjera 10.1.12. (korištenje feromonskih, vizualnih i hranidbenih klopki), koji su odlučili pratiti pojavu šljivinih osica (Hoplacampa spp) da je potrebno postaviti bijele ljepljive ploče prije cvatnje šljive i to najkasnije do 01.04.2021. godine te voditi evidenciju na obrascu 15.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i dozvolama prema Fitosanitarnom  informacijskom sustavu. Ambalažu SZB zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja i to prema : Pravilniku  o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida-NN 142/12 i Zakonu o održivoj uporabi pesticida-NN 14/14.

                                                                               Jadranka Berić  dipl .ing. zaštite bilja
E-mail: Jadranka.Beric@mps.hr

 

Pripremi za ispis