Obavijest poljoprivrednim proizvođačima presadnica povrća i cvijeća

Za proizvodnju zdravih presadnica povrća osnovu čine:

-korištenje sterilnog supstrata po mogućnosti specijaliziranog za pojedine vrste povrća ili ukrasnog bilja

-korištenje deklariranog sjemena

-dezinfekcija kontejnera i alata ( Menno florades i dr)

-održavanje optimalnih temperatura , vlažnosti zraka i osvijetljena u zaštićenom prostoru

-kontrola štetnih organizama ( lisne uši ,tripsi i sl) koji osim šteta sisanjem na mladim biljkama mogu vršiti i prijenos biljnih bolesti ( razne vrste virusa)

– u slučaju pojave simptoma bolesti polijeganja , zaražene biljke treba iznijeti iz zaštićenog prostora i uništiti.

Mlade presadnice potrebno je štititi protiv bolesti polijeganja rasada (Pythium spp.i dr) nekim od pripravka navedenih u tablici 1

Tablica 1.

Aktivna tvar Naziv preparata Dozvola po kulturama/ bolest
Propamokarb  

Proplant

 

Povrće po dozvoli i ukrasno bilje
Propamokarb

Fosetil

Previcur energy Povrće po dozvoli

 Kontrola štetnika lisnih ušiju (Aphididae ) i tripsa (Thisanoptera) može se vršiti vizualnim pregledom mladih biljaka ( pregled listića), otresanjem biljaka na bijelu podlogu  ili postavljanjem plavih i žutih ljepljivih ploča neposredno iznad biljka.

Radi sprečavanja ulaska štetnika u zaštićeni prostor poželjno  je koristiti mreže protiv insekata ( insekt proof, antiinsekt mreže) na ulaznim otvorima. Kod kupnje mreža obratiti pozornost na veličinu promjer otvora koji se izražava u meshima i ovisan je o vrsti insekata čiji ulazak želimo spriječiti.

U slučaju pojave jače populacije gore navedenih štetnika moguće je provesti tretiranje nekim od pripravka koji imaju dozvolu za tu namjenu ovisno o kulturi prema (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/)

Također je potrebno vršiti suzbijanje korova  u i oko zaštićenog prostora jer oni  mogu biti izvor zaraze štetnika i bolesti.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i dozvolama prema Fitosanitarnom  informacijskom sustavu. Ambalažu SZB zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja i to prema : Pravilniku  o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida-NN 142/12 i Zakonu o održivoj uporabi pesticida-NN 14/14.

                                                                               Jadranka Berić  dipl .ing. zaštite bilja
E-mail: Jadranka.Beric@mps.hr

 

Pripremi za ispis