Obavijest proizvođačima zimskog i proljetnog luka

Krajem mjeseca veljače (26.2. o.g.) upućena je preporuka proizvođačima zimskog luka, poriluka i češnjaka o preventivnim mjerama zaštite usjeva. Razlikujemo uzgoj luka kratkog i dugog dana (zimski i proljetni), od koji se obje vrste mogu saditi lučicama ili sijati sjeme!

Posljednjih je 15-ak dana zbog sjevernih zračnih strujanja značajno osvježilo u odnosu na zadnju dekadu prethodnog mjeseca veljače i prve dane ovog mjeseca! Prosječne dnevne temperature u središnjem dijelu Županije tijekom zadnja su dva tjedna u rasponu od 1,1° do 9,7°C (najčešće od 3,4° do 6,6°C)! Oborine su nakon više od mjesec dana suhog razdoblja zabilježene u danima 12. i 14. ožujka o.g. na svim mjernim mjestima, ali u različitim količinama: od 9,8 mm (npr. Donja Dubrava) do 18,2 mm (Belica)! Temperatura tla na dubini 7 cm je u rasponu od 8,1° do 4,5°C (na središnjim županijskim lokalitetima uz rijeku Muru), vlažnost je u istom razdoblju u trendu pada sa 34,7 do 23,5 %,  ali je nakon zabilježenih oborina porasla na 28,5 %!

Zbog tako zabilježenih uvjeta temperature i vlažnosti tla, na većini planiranih površina sjetva usjeva luka dugog dana (proljetni luk) je obavljena, a sadnju lučice obavljamo proteklih i narednih dana!

Suzbijanja korova u usjevima luka dugog dana (proljetni luk)!

Zbog svježih jutra temperatura tla se u posljednjim danima spustila na vrijednosti 4,2° do 6,2°C, u narednim danima očekujemo moguće nove oborine, ali jutra ostaju svježa pa proizvođači usjeva luka dugog dana (proljetni luk) tek neposredno prije nicanja usjeva moraju planirati preventivno suzbijanje korova zemljišnim herbicidima (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/) (neposredno prije nicanja usjeva, uz očekivane padaline ili navodnjavanje “orošavanjem”). Naime, proteklih su godina s hrvatskog tržišta povučeni iz primjene neki selektivni herbicidi (npr. oksifluorfen, linuron) kojima su uspješno naknadno (postem) suzbijani dominantni širokolisni korovi u usjevima luka (npr. Chenpodium, Polygonum, Amaranthus, Ambrosia, Galinsoga i dr.)!

VAŽNO: Selektivnost većine herbicida je značajno manja u usjevima luka uzgajanim iz sjemena, nego pri uzgoju luka iz lučice! Pri uzgoju luka izravno iz sjemena praksa uspješno koristi iskustva višekratne primjene smanjene količine selektivnih herbicida (prilagođeno razvojnom stadiju usjeva), uz smanjeni utrošak škropiva!

Stoga prema dominantnim korovima na parcelama luka, a prema propisanim ograničenjima dopuštenih herbicida (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/) preporučujemo provoditi njihovo redovito i višekratno suzbijanje (pre-em i post-em).

Kontrola bolesti i štetnika u usjevima luka kratkog dana (zimski luk)!

U razdoblju od 10. veljače do 12. ožujka o.g. u Međimurju nisu zabilježene oborine, ali iznadprosječna količina oborina je zabilježena u listopadu i prosincu protekle 2020. godine. Naknadno su u siječnju o.g. senzori vlaženja lišća bilježili dugotrajno zadržavanje vlage na biljkama, naročito u središnjem i istočnom dijelu Međimurja blizu riječnih dolina (od 15.690 do 16.065 minuta)! Zbog odstupanja mjesečnih temperatura zraka +1,8° do +2,0°C od očekivanih vrijednosti tijekom prosinca 2020. i siječnja 2021. upozoravamo tržne proizvođače zimskog luka da nakon skrivenog razdoblja (inkubacija) očekujemo moguću pojava prvih simptoma uzročnika bolesti koje se prema iskustvima iz ranijih godina uspješno razvijaju na slabije zaštićenim usjevima (Peronospora, Botrytis, Pseudomonas)! Redovito pratiti naredne vremenske uvjete i zdravstveno stanje usjeva, te na poljima s mogućom pojavom znakova bolesti provoditi redovito suzbijanje uzročnika plamenjače i plijesni (Peronospora, Botrytis) u zimskom luku dopuštenim pripravcima (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/)!

 

U proteklom smo razdoblju (26.2.) proizvođače zimskog lukovičastog povrća (češnjak) upozoravali da iznadprosječno toplo vremensko razdoblje tijekom veljače i početkom ožujka o.g. pogoduju ranijem aktivnom letu različitih uzročnika “crvljivosti” češnjaka, luka i poriluka: češnjakove muhe (Helomyza lurida), čije su jedinke bilježene na žutim ljepljivim pločama (u zadnjem tjednu proteklog mjeseca veljače i prvih dana ožujka)!!

Tržne proizvođače zimskog lukovičastog povrća dugog dana (npr. nakon sadnje lučica) upućujemo praćenje različitih uzročnika „crvljivosti“ luka vješanjem žutih ljepljivih ploča (nakon nicanja usjeva krajem ožujka i početkom travnja o.g.)! VAŽNO: Dozvole za sredstva na osnovi dimetoata istekle su 31.12. 2019., krajnji rok za prodaju zaliha ovim insekticidima bio je 30.4. 2020., dok je krajnji rok za primjenu zaliha bio 30.6. 2020.! Stoga za suzbijanje lukove muhe (Hylemya antiqua) pri uzgoju proljetnog luka iz lučice u našoj zemlji nema registriranih insekticida (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/), pa je Ministarstvo poljoprivrede izdalo dozvolu u hitnim situacijama za poznate korisnike djelatnoj tvari cijantraniliprol (Benevia OD)! Primjenjuje se metodom prskanja u vrijeme odlaganja jaja i pred pojavu prvih ličinki uz povećani utrošak škropiva i dodavanje pomoćnog sredstva (okvašivača)!

 

Napad prezimljujuće populacije lukove muhe (Hylemya antiqua) može se umanjiti i/ili izbjeći poštivanjem plodoreda i pokrivanjem luka odmah sadnje u polje paučinastim folijama. Preporučuje se uz polja i/ili gredice ranog proljetnog (i zimskog) luka postavljati žute ljepljive ploče.

Usjeve luka koji se namjeravaju koristiti kao “mladi luk” nije dopušteno tretirati kemijskim sredstvima za zaštitu bilja!

Usjeve zimskog luka na otvorenim gredicama koji se namjeravaju koristiti kao mladi luk već smo u ranijoj uputi (26.2.) preporučili mehanički zaštititi paučinastom folijom od mogućeg napada prve ili prezimljujuće populacije lukove (i češnjakove) muhe.

U vrtovima uz okućnice za vlastite potrebe gospodarstva zaštitu luka od uzročnika “crvljivosti” svakako preporučujemo provoditi ne-kemijskim mjerama: poštivanjem plodoreda, postavljanjem žutih ljepljivih ploča i prekrivanjem gredica sa zimskim i/ili proljetnim lukom paučinastim folijama u vrijeme leta i odlaganja jaja prve ili prezimljujuće generacije uzročnika “crvljivosti” luka!

Pri uzgoju luka proljetnom sjetvom sjemena najčešće izbjegavamo napad prezimljujuće (prve) generacije lukove muhe jer usjev još nije dovoljno razvijen da ženke odraslih kukaca na isti odlagala jaja, ali proljetni luk iz lučica (od razvoja 2-3 lista) također je u narednom razdoblju vrlo osjetljiv na napad prezimljujuće populacije lukove muhe!

 

VAŽNO: sve poljoprivredne proizvođače upućujemo na redovito praćenje Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS) pri Ministarstvu poljoprivrede (mps.hr), svakako prije primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu radi moguće promjene u registraciji (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

 

Prije primjene sredstva za zaštitu bilja pri uzgoju luka, češnjaka i poriluka obavezno proučiti upute uz dopuštene djelatne tvari u našoj zemlji, te se obavezno pridržavati navedenih ograničenja (vrijeme primjene, najveći broj dopuštenih primjena u sezoni, doza ili količina, propisana karenca).

 

mr.sc. Milorad Šubić, dipl.inž.agr.

milorad.subic@mps.hr

 

Pripremi za ispis