Obavijest proizvođačima ranih kupusnjača

Nakon što su svakodnevno jutra od 28. veljače o.g. bila hladna (s negativnim vrijednostima u središnjem dijelu Međimurja od -0,94° do -6,94°C) (izuzev 5.3. o.g. kada je izmjereno 2,21°C), današnje je jutro oblačno i neobično toplo (9,29°C)! Posljednje oborine zabilježene su u danim 8.-10. veljače o.g.! U posljednjih se tjedan dana temperatura tla na dubini 7 cm kreće u rasponu od 7,1° do 4,6°C dok se vlažnost zemljišta spustila na 23,6 %! Kišu očekujemo tijekom većeg dijela dana (12.3.) u količini do 10 mm! Uz osvježenje manje su količine oborina moguće i tijekom narednog vikenda (do 7 mm) (14.3.)!

Najviše su dnevne temperature u zadnjoj dekadi veljače i prvim danima ožujka o.g. bile iznadprosječno visoke, pa sub proizvođači presadnica povrća u zaštićenim prostorima u takvim vremenskim uvjetima zabilježili dobar rast i razvoj. U optimalnim uvjetima temperature i vlage raste i opasnost od pojave i prekomjerne štetnosti od različitih kategorija neželjenih organizama. U dnevnim preporukama od 24.2. i 8.3. 2021. upozoravali smo proizvođače presadnica povrća i cvijeća na najčešće kategorije bolesti i štetnika koje srećemo u našim proizvodnim uvjetima.

Dobra kvaliteta i zdravstvena ispravnost sjemena povrća jedan od glavnih preduvjeta za postizanje stabilnih i visokih uroda. Sjemenom povrća se prenosi veći broj štetnih mikroorganizama koji mogu naknadno uzrokovati veće ili manje gubitke, odnosno uzrokovati potpuno propadanje biljaka. Tako je primjerice još krajem proteklog milenija bilo poznato da se sjemenom krastavca može prenijeti 10, a sjemenom rajčice čak 32 različitih uzročnika bolesti (vidi Tablicu 1.). Kupnja deklariranog, zdravstveno ispitanog i uglavnom tretiranog sjemena povrća imperativ je proizvodnje kvalitetnog rasada. Supstrat i sve posude (kontejneri) za proizvodnju rasada također moraju biti “oslobođeni” potencijalno štetnih mikroorganizama.

 

Tablica 1. Broj patogenih uzročnika bolesti nekih povrtnih vrsta koji se prenose sjemenom:

Vrste povrća  iz presadnica Vrsta i broj uzročnika biljnih bolesti koje se prenose sjemenom:
(pseudo)gljivice bakterije virusi
celer 10 2
kupusnjače 16 2
salata 9 1 4
krastavac 7 1 2
paprika 13 2 3
rajčica 20 5 7

 

Opasnost od pojave većeg broja bolesti koje napadaju korijen i prizemne dijelove stabljika raste pri ponovljenom uzgoju u istim prostorima, pa pri uzgoju presadnica povrća za ranu sadnju gotovo svake sezone bilježimo veće ili manje štete od “mladenačkih” štetnih organizama, odnosno uzročnika bolesti koje se pojavljuju u najranijim stadijima razvoja i rasta. U stadiju klijanja, nicanja i ukorjenjavanja rasada povrća najčešći su, ali i potencijalno najopasniji, (pseudo)gljivični uzročnici paleži i polijeganja.

Osim plodovitog povrća, celera korijenaša i salate, proizvođači presadnica “ranog” povrća uzgajaju i različite kupusnjače (kupus, kelj, brokula, cvjetača). Uz uzročnike polijeganja rasada (Pythium) vrlo često smo proteklih sezona na mladim biljčicama kupusnjača pronalazili plamenjaču (Peronospora parasitica) i različite uzročnike pjegavosti (paleži) lišća (npr. Alternaria, Mycospherella, Leptosphaeria, Pseudocercosporella). Stoga je potrebno provoditi redoviti zdravstveni nadzor mladih biljčica i prema potrebi primijeniti dopuštene fungicide za suzbijanje dominantnih uzročnika bolesti rasada kupusnjača (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/)!

Od navedenih vrsta presadnica povrća sadnja u otvoreno polje započinje sa vrlo ranim kupusnjačama (na planiranu sadnju utječe temperatura i vlažnost tla, te moguće najave niskih jutarnjih temperatura u drugoj polovici i krajem ožujka o.g.)! Obično se polja s ranim kupusnjačama u polju pokrivaju paučinastom folijom.

Ako se poštuje preporučeni plodored i proizveden je zdravstveno ispravan rasad, na ranim kupusnjačama u polju biljne bolesti u pravilu ne suzbijamo folijarnim tretiranjem fungicidima!

Iskustva iz ranijih godina dokazuju da neposredno pred sadnju kontejnerskih presadnica ranih kupusnjača u polje (npr. kupusa, kelja, cvjetače, brokule) proizvođači moraju poduzeti preventivne mjere za suzbijanje štetnih životinjskih organizama npr. kupusne muhe (Delia), kupusnih buhača (Phyllotreta), kupusne brašnene uši (Brevicoryne) i kupusne stjenice (Eurydema). Za razliku od ostalih vrsta povrća, uspješan uzgoj ranih kupusnjača u polju ugrožava najveći broj vrsta štetnih životinjskih organizama. Proizvodnja ranih usjeva kupusnjača je nemoguća bez kvalitetne zaštite protiv prezimljujuće populacije kupusne muhe (Delia brassicae), koja se u prosječnim pojavljuje već krajem ožujka ili najčešće tijekom travnja! Pritom je napad prezimljujuće populacije ovog nametnika koncentriran na malobrojna polja zasađena ranim povrtnim kupusnjačama, pa su štete nezaštićenih usjeva gotovo 100 %! Ranijih godina su u poljskim pokusima u našim proizvodnim uvjetima odlični rezultati dobiveni preventivnim potapanjem kontejnerskog rasada prije sadnje u insekticidnu otopinu (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/). Dopuštenje za tu namjenu pri uzgoju u polju do početka 2019. su imali insekticidi na osnovi imidakloprida i tiametoksama!

VAŽNO: Uredbom Europske komisije od 24.5. 2013. insekticidima na osnovi imidakloprida i tiametoksama je zabranjena uporaba za folijarno tretiranje biljaka u polju prije cvatnje zbog mogućih negativnih posljedica na pčelinje zajednice! Od 1. siječnja 2019. zabranjuje se primjena većine insekticida iz skupine neonikotinoida (imidakloprid, tiametoksam) na otvorenom u svim poljoprivrednim usjevima! Uporaba ovih pripravaka je dozvoljena samo u zaštićenom prostoru koji je trajni staklenik, a tretirano bilje mora ostati u zaštićenom prostoru tijekom cijelog svojeg životnog vijeka.

Ukoliko se ne provede potapanje kontejnerskog rasada pred sadnju, mjere zaštite je potrebno provoditi u vrijeme pojeve prezimljujuće populacije kupusne muhe u usjevu prskanjem usjeva uz povećani utrošak škropiva (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/). VAŽNO: Dozvole za sredstva na osnovi dimetoata istekle su 31.12. 2019., krajnji rok za prodaju zaliha ovim insekticidima bio je 30.4. 2020., dok je krajnji rok za primjenu zaliha bio 30.6. 2020.!

Stoga za suzbijanje kupusne muhe (Delia brassicae)  u ranom kupusu, kelju, cvjetači i brokuli u našoj zemlji nema registriranih insekticida (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/), pa je Ministarstvo poljoprivrede izdalo dozvolu u hitnim situacijama za poznate korisnike djelatnoj tvari cijantraniliprol (Benevia OD)! Primjenjuje se metodom prskanja u vrijeme odlaganja jaja i pred pojavu prvih ličinki uz povećani utrošak škropiva i dodavanje pomoćnog sredstva (okvašivača)!

 

Napad prezimljujuće populacije kupusne muhe (Delia) može se umanjiti i/ili izbjeći poštivanjem plodoreda i pokrivanjem presadnica odmah nakon sadnje u polje paučinastim folijama. Preporučuje se uz polja i/ili gredice ranih kupusnjača postavljati žute ljepljive ploče.

 

VAŽNO: sve poljoprivredne proizvođače upućujemo na redovito praćenje Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS) pri Ministarstvu poljoprivrede (mps.hr), svakako prije primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu radi moguće promjene u registraciji (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

 

 

mr.sc. Milorad Šubić, dipl.inž.agr.

milorad.subic@mps.hr

Pripremi za ispis