Obavijest proizvođačima ozimih žitarica

Poljoprivredni proizvođači koji nisu primijenili herbicide protiv korova u jesen isto mogu  provesti  u proljeće u stadiju žitarica od završetka busanja do početka vlatanja.

Ovisno o korovnim vrstama ( jednogodišnji i višegodišnji travni i širokolisni korovi), njihovoj brojnosti i stadiju razvoja žitarice moguća je primjena sljedećih herbicida:

Za jednogodišnje širokolisne korove : Tornado Forte, Fluxyr 200EC, Biathlon 4D, Grodyl, Patrol 200 i dr.

Ukoliko je usjev zakorovljen  jednogodišnjim i višegodišnjim širokolisnim korovima djelotvorni su : Hussar OD, Sekator OD, Tomigan 250 EC, Starline, i dr.

Jednogodišnje travne i širokolisne korove suzbijaju:  Pallas 75 WG, Tolurex 50 SC, i dr.

Protiv jednogodišnjih uskolisnih (travnih) korova : Foxtrot, Axial 50 EC.

Preporuča se  redovito praćenje zdravstvenog stanja žitarica zbog moguće pojave prvih simptoma biljnih bolesti.

Preporučena sredstva za zaštitu bilja treba primijeniti sukladno uputi proizvođača i dozvoli prema Fitosanitarnom informacijskom sustavu Ministarstva poljoprivrede.

Ambalažu SZB treba propisno zbrinuti, voditi evidenciju o uporabi sredstava za zaštitu bilja ( Pravilnik o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida NN 142/12 i Zakon o održivoj uporabi pesticida NN 14/4 ).

 

 

                                                                                               Vesna Bradić, dipl.inž.agr.

                                                                                               Vesna.Bradic@mps.hr

Pripremi za ispis