Obavijest vlasnicima nasada jabuka i krušaka

Zbroj prosječnih dnevnih temperatura od početka ove godine do kraja prve dekade mjeseca ožujka izmjeren u središnjem dijelu Međimurja iznosi 244,3°C (oko 30°C manje nego početkom ožujka protekle 2020. godine). Značajno veće količine oborina zabilježili smo u listopadu i prosincu – odnosno krajem protekle godine (vidi Tablicu 1.), ali od početka mjeseca siječnja do jučerašnjeg dana na području središnjeg dijela Županije bilježimo 35,8 % manje oborina od očekivanja! Vlaga zemljišta nadalje pada, te od početka ovog mjeseca sa 29,0 % smanjena na 24,6 % (na dubini 7 cm)!

Tablica 1. Prosječne mjesečne temperature i oborine tijekom proteklog zimskog razdoblja 2020./2021. godine u središnjem dijelu Međimurja:

Razdoblje i izmjerene vrijednosti studeni 2020. prosinac 2020. siječanj 2021. veljača 2021.
Temp. °C Oborine

mm

Temp. °C Oborine mm Temp. °C Oborine mm Temp. °C Oborine mm
2020./2021. 5,1°C 25,8 2,7°C 103,8 2,1°C 32,0 3,6°C 27,2
*Prosjek 4,2°C 72,7 0,9°C 53,9 0,1°C 30,6 0,7°C 43,3
Razlika (±) +0,9°C -46,9 +1,8°C +49,9 +2,0°C +1,4 +2,9°C -16,1

*višegodišnji očekivani prosjek u okolici Čakovca!

Nakon što smo od 18.-26. veljače bilježili iznadprosječno visoke dnevne temperature zraka, od početka ovog mjeseca znatno je osvježilo: jutra su hladna, najčešće s rasponom od -0,94° do -6,94°C (u središnjem Međimurju a samo je jedno jutro ovog mjeseca imalo pozitivnu vrijednost 2,21°C na dan 5.3. 2021.)! U takvim uvjetima u proteklih tjedan dana započinje otvaranje vršnih zimskih pupova dominantnih sorata u plantažnim nasadima jabuka (npr. sorta Idared, Jonagold, Braeburn, Granny Smith i dr.), ali je napredovanje vegetacije jabuka zbog prohladnih noći usporeno! Pri sumi temperatura 250-300°C očekujemo početak dozrijevanja prvih zimskih plodišta uzročnika krastavosti jabuke i kruške (Venturia inaequalis, Venturia pyrina) na otpalom i zaraženom prošlogodišnjem lišću. Nakon dužeg razdoblja tijekom sutrašnjeg dana (12.3.) očekujemo oborine na području cijelog Međimurja, no uz svježe i vjetrovito razdoblje mala je opasnost od prvih primarnih zaraza uzročnikom krastavosti jabuka i krušaka!

Vremenski uvjeti tijekom proteklih zimskih mjeseci utječu na prezimljujuću populaciju najvažnijih štetnih organizama životinjskog podrijetla (fitofagni kukci i grinje) u jabučastim voćnim nasadima (vidi Tablicu 2.)!

 

Tablica 2. Prvi pregled jabučastog voća početkom vegetacije na ekonomski značajnije neželjene organizme (fitofagne grinje, kukci):

Neželjeni organizam Mjesto kontrole (biljni organ) Stadij neželjenog organizma Kritični broj
Crveni voćni pauk (Panonychus ulmi) 2-godišnja grančica (10 x 20 cm dužine) zimsko jaje 1000/1 m grančice
Lisne uši

(Aphis pomi)

1-godišnje grančice zimsko jaje 25 jaja/1 m grančice
Kalifornijska štitasta uš (Diaspidiotus perniciosus) kora drveta, debla i grane štitovi Kritični broj je nula! Napad se ne tolerira!
Mali mrazovac (Operopthera brumata) u pazuhu pupa ili rašljama grana jaje 2 jaja/1 m grančice
Savijači pupova i kožice plodova (Adoxophies, Pandemis, Spilonota, Hedya) U pazuhu cvjetnog pupa, ispod oštećene kore grančice nedorasle gusjenice u dijapauzi 1 gusjenica/1 m grančice
Moljac kružnih mina (Leucoptera malifoliella) na deblu, grani, rašljama kukuljica 10-20 kukuljica po stablu
Staklokrilka (Synanthedon myopaformis) deblo, skeletne grane gusjenice Mamci s jabučnim sokom tijekom ljeta.
Krvava uš jabuke (Eriosoma lanigerum) Stabla, izdanci iz podloge, deblo, grane prezimljujuće jedinke 10 % zaraženih stabla
Kruškina buha

(Cacopsylla pyri)

2-godišnje i 3-godišnje grančice jaja 5-10 % grana s odloženim jajima

 

Nakon završetka zimske rezidbe preporučujemo vlasnicima plantažnih nasada pregledati i pripremiti uređaje za zaštitu bilja, te u narednih desetak dana planirati prvu preventivnu zaštitu dopuštenim bakarnim fungicidima ili kombiniranim bakarno-mineralnim pripravcima (osim suzbijanja krastavosti bakarni pripravci su u nasadima jabučastog voća značajni zbog preventivne zaštite karantenske i bakterijske paleži i drugih bolesti drva – Erwinia amylovora, Nectria spp.) (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

Za prve usmjerene zaštite jabuka i krušaka odabrati mirne dane bez jačeg vjetra, s povišenom vlažnosti zraka, bez negativnih temperatura naredne noći, te uz povećani utrošak škropiva ako se prezimljujući stadiji nekih štetnika (vidi Tablicu 2.) suzbijaju povećanim količinama mineralnih/parafinskih ulja.

 

VAŽNO: sve poljoprivredne proizvođače upućujemo na redovito praćenje Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS) pri Ministarstvu poljoprivrede (mps.hr), svakako prije primjene bilo kojeg sredstva za zaštitu bilja dopuštenog za profesionalnu primjenu radi moguće promjene u registraciji (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

 

VAŽNO: Nasade jabuka i krušaka obavezno pregledati na prezimljujuće populacije štitastih (Diaspidiotus, Epidiaspis) i lisnih uši (Apidae), zimska jaja crvenog voćnog pauka (Panonychus), te ostale najčešće štetnike čiju brojnost provjeravamo početkom vegetacije jabučastog voća (vidi Tablicu 2.)! Moguću potrebu primjene dopuštenih insekticida početkom vegetacije jabučastog voća biramo prema dominantnim neželjenim organizmima uočenim u voćnim nasadima (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/)

 

Sukladno “Pravilniku o mjerama za sprječavanje širenja i suzbijanja kalifornijske štitaste ušiQuadraspidiotus perniciosus Comst.” (NN 17/09) obavezno u nasadima gdje se lokalno pojavljuje karantenska kalifornijska štitasta uš koristiti dopuštena sredstva za suzbijanje ovog napasnog nametnika (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

 

U plantažnim nasadima krušaka, ali također u manjim mješovitim nasadima uz okućnice ili vikendice u prvim mjerama zaštite valja planirati i usmjereno suzbijanje obične kruškine buhe (Cacopsylla pyri). Početkom pupanja pratimo brojnost prezimljujućih odraslih oblika kruškine buhe. Ako tada metodom udaraca gumenom palicom pri 100 udaraca ulovimo 100-150 odraslih buha, smatra se da je njihovo kemijsko suzbijanje opravdano (http://fis.mps.hr/trazilicaszb/).

Lokalno se na kruškama pojavljuje i kruškina grinja (Eriophyes piri).

U prvim mjerama zaštite jabučastog voća utrošiti veću količinu škropiva.

U stadiju “mišjih uši” jabuke bit će potrebno preventivno postavljanje mamaca za smanjenje populacije potkornjaka (npr. voćni sipac – Xyleborus) u obliku crvenih ljepljivih ploča i otopine etilnog alkohola, naročito u nasadima jabuke koji su bili u proteklim sezonama oštećeni tučom, niskim temperaturama, suviškom ili nedostatkom vode.

 

 

mr.sc. Milorad Šubić, dipl.inž.agr.

milorad.subic@mps.hr

Pripremi za ispis