Obavijest poljoprivrednim proizvođačima koštičavog voća

Za kraj  i početak idućeg tjedna najavljena je pojava oborina, preporuka je  provesti zaštitu protiv bolesti prije oborina. U većini  nasada koštičavog voća  došlo je  do kretanja vegetacije (breskva, nektarina i dr.) te je tretiranja je potrebno provesti pripravcima navedenim  tablici 1. Kod  nasada koštičavog voća gdje je došlo do otvaranja pupova ne preporuča se više primjena bakrenih pripravaka.

Tablica 1.

Aktivna tvar Naziv preparata Dozvola po kulturama/ bolest
Dodin  

Chromodin S-65

 

Syllit 445 SC

 

Breskva /kovrčavost

 

Breskva i nektarina/ kovrčavost

Ditianon Delan 700 WDG Breskva, marelica, nektarina

/šupljikavost, krastavost, sušenje pupova

 

Ciram Ziram 76 WG Breskva/kovrčavost
Trifloksistrobin Tebukonazol Nativo 75 WG Breskva, nektarina, marelica/pepelnica,

trulež ploda, kovrčavost

Difenkonazol Difcor

Agro

Breskva od pojave listića/kovrčavost
Kaptan Scab 480 SC Breskva, nektarina/kovrčavost

 Samo kod  onih vrsta  koštičavog  voća kod kojih još nije došlo do otvaranja pupa, a nisu obavljena tretiranja, zaštitu je moguće provesti  pripravcima na bazi bakra prema dozvoli iz Fitosanitarnog  informacijskog  sustava (https://fis.mps.hr/Trazilica).

 Preporučena sredstva za zaštitu bilja primijenite sukladno uputi proizvođača i dozvolama prema Fitosanitarnom  informacijskom sustavu. Ambalažu SZB zbrinuti na propisani način te voditi evidencijsku listu o uporabi sredstava za zaštitu bilja i to prema : Pravilniku  o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida-NN 142/12 i Zakonu o održivoj uporabi pesticida-NN 14/14.

                                                                               Jadranka Berić  dipl .ing. zaštite bilja
E-mail: Jadranka.Beric@mps.hr

 

 

Pripremi za ispis