Obavijest vinogradarima

Crna pjegavost vinove loze (Phomopsis viticola) je i dalje najraširenija bolest na našem području posebno u zaobalju. Obzirom da bolest ne radi direktne štete na grožđu, često u vinogradima ostaje zanemarena ili se mjere zaštite provode polovično. Vinogradari bolest mogu lako prepoznati u vrijeme rezidbe po izbjeljenoj rozgvi sivkasto srebrenkaste boje na kojoj se nalaze crne točkice.  U vinogradima u kojima je bolest uznapredovala, gljiva prelazi u starije drvo koje postupno odumire zbog čega je otežana kvalitetna rezidba.

Prva preventivna zaštita provodi se nakon rezidbe vinove loze u fenofazi vunastog pupa uz obilan utrošak škropiva registriranim pripravcima na osnovi bakra kojima se mogu dodati sumporni pripravci.

Primjena bakrenih pripravaka imat će povoljan učinak i u vinogradima u kojima se prošle godine u većoj mjeri javila bolest drva  tj. esca  ili apoplektično venuće vinove loze.

Uz kemijsku zaštitu koja predstavlja samo dio mjera od ove bolesti potrebno je  također iznijeti zaraženu rozgvu iz vinograda te ju sigurno spaliti. Provoditi uravnoteženu gnojidbu vinograda (na osnovi kemijske analize tla).

U vinogradima gdje je zabilježena veća prisutnost štitastih uši radi njihovog suzbijanja bakrenom pripravku može se dodati mineralno ulje ili koristiti gotove tvorničke pripravke.

Podaci o registriranim SZB u RH vode se u Fitosanitarnome informacijskom sustavu (FIS) dostupnom na web adresi: http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.

Pripravke koristiti po mirnom vremenu  prema uputi proizvođača. Nakon tretiranja popuniti evidencijski list o uporabi sredstava za zaštitu bilja, a potrošenu ambalažu zbrinuti na propisani način.

Silvija Marušić dipl.ing.agr.

silvija.marusic@mps.hr

 

 

Pripremi za ispis